DET SOCIALE INITIATIV

Vi tror på den enkeltes dygtighed, arbejdsomhed, initiativ og bidrag til helheden. Vi ønsker at styrke udsatte borgere gennem hjælp til selvhjælp. 
Med langsigtede investeringer i indsatser, hvor stat, civilsamfund og private virksomheder arbejder endnu bedre sammen på det sociale område, kan fondens midler noget andet og mere end de offentlige alene.

Det er baggrunden for, at den A.P. Møllerske Støttefond har øremærket 750 mio. kr. til det sociale område.

Sådan søges Fonden