Socialt byggeri med målbar effekt – ansøgningskriterier

Dette fokusområde er lukket pr. 31.12 2020. Ansøgere, der inden da har sendt en interessetilkendegivelse, kan dog fortsat lægge en ansøgning ind i det digitale ansøgningssystem.

Der er store gevinster at hente ved at tilpasse og indrette byggerier efter brugernes behov. Bedre fysiske rammer kan være en vej til at opnå ønskede forandringer på det sociale område. Et bemærkelsesværdigt eksempel er inden for psykiatriske hospitaler, hvor en bedre indretning har medført lavere medicinforbrug og fald i antallet af bæltefikseringer.

Inden for dette fokusområde støtter Fonden socialt byggeri og anlæg med effekt, udvikling af nye løsninger og udbredelse af byggerier med dokumenteret effekt for målgruppen. De fysiske rammer skal sætte den enkeltes mestring og værdighed i centrum.

Fokusområdet "Socialt byggeri med målbar effekt" er en del af programmet Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere. Programmet er lukket for ansøgninger pr. 31.12.2020.


Ansøgningskriterier
Fonden lægger vægt på, at flest mulige af følgende kriterier er opfyldt:

 • Stærk kobling mellem den sociale dimension og byggeri
  • Målbar styrkelse af trivsel og livskvalitet for f.eks. anbragte børn, psykiatriske patienter og udviklingshæmmede.
  • Målbar styrkelse af udsattes sociale relationer til andre og mestring af eget liv, f.eks. fællesområder i bofællesskaber med blandede beboerprofiler, opbygning af rammerne for socialøkonomiske virksomheder og bymiljøer med plads til forskellighed.
  • Målbar styrkelse af recovery for de mest udsatte borgere samt nytænkning af rammerne på f.eks. væresteder, herberger, botilbud og aktivitetscentre med henblik på målbart mere effektiv hjælp til selvhjælp.

 • Kvalitet i socialfaglighed og byggeri
  • Byggeri med afsæt i formålet, brugernes behov og solid socialfaglig viden.
  • Løsninger med potentiale til opskalering.
  • Langtidsholdbarhed og god driftsøkonomi.
  • Høj arkitektonisk kvalitet.
  • Nuanceret tværfaglig indsigt i udsatte borgeres situation og mulige veje frem.
   Inddragelse af kompetente aktører med relevante socialfaglige og pædagogisk-didaktiske kvalifikationer og erfaringer.

 • Metodisk kompetence og stærk forankring
  • Kvalificeret forandringsteori og klare mål for, hvad byggeriet skal forandre for brugerne.
  • Databaserede målinger af byggeriernes effekt for brugerne.
  • Forankring i alle interessenters virkelighed og fælles fokus på socialfagligt samspil med de nye fysiske rammer.
  • Totaløkonomisk perspektiv og indlejring i en økonomisk bæredygtig struktur.

Læs vores anbefalinger til ansøgninger på siden Sådan søges Fonden