DONATIONER 2019

I 2019 har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilliget 65.758.000 kr. inden for det sociale initiativ. Bevillingen er fordelt på ni ansøgninger og dækker udvikling af sociale indsatser, opskalering af metoder og skræddersyede byggerier til udsatte borgere. Se hele oversigten herunder


Program 1: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
 

 • Bevillingsmodtager: Kaffe Karma
  Formål: Gennemførelse af projekt ”Kaffe Karma – socialt udsattes vej til småjobs på det rummelige arbejdsmarked”
  Beløb: 6.335.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  Formål: Oprettelse af Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB)
  Beløb: 9.500.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Hedensted Kommune, Jobcenter Hedensted, Ungeenheden
  Formål: Projekt ”LMI” – LønMotiverende Indsats”
  Beløb: 3.087.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Vordingborg Kommune, Jobcenter Vordingborg
  Formål: Projekt ”Plads til alle der vil”
  Beløb: 7.980.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp


Program 2: Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

 • Bevillingsmodtager: Red Barnet og Meyers Madhus
  Formål: Gennemførelse af projektet ”Måltid, Fritid, Fremtid”
  Beløb: 5.950.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

 • Bevillingsmodtager: Skolen ved Sorte Hest, dagbehandlingstilbud, Vesterbro
  Formål: Projekt ”Mit første fritidsjob”
  Beløb: 4.267.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri
 • Bevillingsmodtager: Fonden for Socialt Ansvar, København
  Formål: Projekt ”Frivillige understøtter positive læringsmiljøer i familien”
  Beløb: 5.663.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed


Program 3: Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
 

 • Bevillingsmodtager:  Region Midtjylland, Tagdækkervej i Hammel
  Formål: Opførelse af den specialdesignede døgnenhed ”Neurohabilitering Midt”
  Beløb: 9.590.000 kr.
  Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

 • Bevillingsmodtager:  Livsværk – Bagsværd Observationshjem
  Formål: Projekt ”Døgnbehandling af udsatte småbørn og familier – måling af fysiske rammers effekt”
  Beløb: 13.350.000 kr.
  Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2018

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2018

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2016