DONATIONER EFTERÅR 2018

I efteråret 2018 har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilliget 96,94 mio. kr. inden for det sociale initiativ. Bevillingen er fordelt på ni indsatser, og modtagerne består blandt andet af kommuner, foreninger og ngo’er. Se hele oversigten herunder


Program 1: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
 

 • Bevillingsmodtager: Send Flere Krydderier, Indvandrer Kvindecentret
  Formål: Gennemførelse af projekt ”To trin til beskæftigelse”
  Beløb: 4.935.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Børnehjælpsdagen
  Formål: Gennemførelse af projekt ”EMPOWER4U”
  Beløb: 3.175.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Fondens UNGEs
  Formål: Udvikling og forankring af ”Klar til Start”
  Beløb: 6.755.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse


Program 2: Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

 • Bevillingsmodtager: Ungdomsskoleforeningen
  Formål: Gennemførelse af ”Coop Crew – Når fritid bli'r til fremtid”
  Beløb: 27.608.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri
 • Bevillingsmodtager: Metodecenteret og Hillerød Kommune
  Formål:  Gennemførelse af projektet ”Bånd og Broer”
  Beløb: 3.263.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri
 • Bevillingsmodtager: Bo-Vest – Boligsamarbejdet på Vestegnen
  Formål: Gennemførelse af projektet ”Fra fritidsjob til faglært”
  Beløb: 8.691.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri
 • Bevillingsmodtager: Aarhus Kommune
  Formål: Gennemførelse af projektet ”Opgang til opgang”
  Beløb: 23.363.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: HOME-START Familiekontakt
  Formål: Gennemførelse af projektet ”En god start på livet”
  Beløb: 3.676.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed


Program 3: Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
 

 • Bevillingsmodtager:  Sofie Rifbjerg Efterskole
  Formål: Etablering af nyt spiseområde og ny bevægelsessal
  Beløb: 15.474.000 kr.
  Fokusområde: Socialt byggeri med effekt

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2018

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2016