DONATIONER EFTERÅR 2020

I efteråret 2020 har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilliget 36.531.000 kr. inden for det sociale initiativ. Bevillingen er fordelt på fem ansøgninger og dækker både nye indsatser og videreudvikling af tidligere støttede projekter. Se hele oversigten herunder


Program 1: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
 

 • Bevillingsmodtager: Foreningen Børnehjælpsdagen
  Formål: Projekt "Empower4U" og "DRØMMEJOB – fra udsat anbragt til egen tilværelse", fase 3: Videreudvikling af indsatser, som hjælper tidligere anbragte unge i job eller uddannelse.
  LÆS MERE

  Beløb: 1.040.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Region Midtjylland, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
  Formål: Projekt "IBBU": Regionens psykiatri flytter ud i jobcentrene med en indsats, der integrerer behandling, uddannelse og beskæftigelse målrettet unge med depression, angst og stress.
  LÆS MERE
  Beløb: 7.350.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Komiteen for Sundhedsoplysning
  Formål: Projekt "Lær at tackle – uddannelse og hverdag": Målrettede indsatser for unge og udsatte kontanthjælpsmodtagere, hvis psykiske udfordringer er en barriere for hhv. uddannelse og beskæftigelse.
  LÆS MERE
  Beløb: 19.561.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Matematikcenter
  Formål: Udvikling af mentorordning til elever på FGU: Frafaldstruede unge tilbydes frivillig, faglig mentorstøtte og lektiehjælp i matematik. 
  LÆS MERE
  Beløb: 3.399.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge


Program 2: Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

 • Bevillingsmodtager: Boligselskabet Sjælland
  Formål: "Jobplaneten Roskilde": Boligselskab, kommune, erhvervsliv og erhvervsskoler samarbejder om at sikre fritidsjob, praktikpladser og lærepladser til unge i udsatte boligområder.
  LÆS MERE
  Beløb: 5.181.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

SE UDDELINGER FRA FORÅR 2020

SE UDDELINGER FRA FORÅR OG EFTERÅR 2019

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2018

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2018

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2016