DONATIONER FORÅR 2017

I alt 155 mio. kr. er i foråret 2017 blevet bevilliget til 13 indsatser inden for det sociale initiativ. Modtagerne er såvel ngo'er og socialøkonomiske virksomheder som kommuner og regioner. Se hele oversigten herunder


Program 1: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
 

 • Bevillingsmodtager: Næstved Kommune
  Formål: Gennemførelse af projekt "Fremskudt forebyggende indsats"
  Beløb: 9.400.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp
 • Bevillingsmodtager: Ringkøbing-Skjern Kommune
  Formål: Gennemførelse af projekt "Plus for mænd med angst og depression"
  Beløb: 5.200.000 kr.
  Fokusområde:  Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp
 • Bevillingsmodtager: Settlement på Vesterbro
  Formål:  Gennemførelse af projekt "Effektiv kompetenceopbygning, socialøkonomiske trædesten og trygge overgange"
  Beløb: 25.200.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp
 • Bevillingsmodtager: Glad Fonden
  Formål:   Afvikling af projekt "Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse"
  Beløb: 25.300.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job for udsatte unge
 • Bevillingsmodtager: Region Sjælland
  Formål:   Afvikling af projekt "Fra frafald til fastholdelse"
  Beløb: 10.300.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job for udsatte unge


Program 2: Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

 • Bevillingsmodtager: Københavns Kommune
  Formål: Gennemførelse af projekt "Styrket indlæring, bedre skolegang"
  Beløb: 15.256.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Lolland Kommune
  Formål:  Gennemførelse af projekt "Godt begyndt"
  Beløb: 1.700.000 kr. 
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Morsø Kommune
  Formål: Gennemførelse af projekt "Familiens trivsel - barnets trivsel"
  Beløb: 6.500.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Odense Kommune
  Formål: Gennemførelse af projekt "Tværgående støtte og tidlig indsats til sårbare gravide og familier"
  Beløb: 19.600.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Fonden for Entreprenørskab
  Formål: Gennemførelse af projekt 'Iværksætterunge'
  Beløb: 3.900.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri
 • Bevillingsmodtager: Fritidsakademiet FRAK
  Formål: Udvikling af indsatsen "Ukrudt - grønne fritidsjobs til byens rødder"
  Beløb: 11.000.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

 • Bevillingsmodtager: Aalborg Kommune
  Formål: Indsats for fritidsjob til udsatte unge
  Beløb: 1.560.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Program 3: Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
 

 • Bevillingsmodtager:  Kirkens Korshær
  Formål: Etablering og ombygning af væresteder i Esbjerg, Holbæk og Nykøbing Falster med fokus på effekt
  Beløb: 20.000.000 kr.
  Fokusområde: Socialt byggeri med effekt

SE OGSÅ UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2017

SE OGSÅ UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2016