DONATIONER FORÅR 2018

I foråret 2018 har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilliget 27,68 mio. kr. inden for det sociale initiativ. Bevillingen er fordelt på syv indsatser, og modtagerne består blandt andet af kommuner, foreninger og ngo’er. Se hele oversigten herunder


Program 1: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
 

 • Bevillingsmodtager: HackYourFuture
  Formål: Opstart af HackYourFuture i Danmark
  Beløb: 3.753.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Foreningen Nydansker
  Formål: Studiejob for flygtninge
  Beløb: 724.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Frederikshavn Kommune, Jobcenter Frederikshavn, Ungeenheden
  Formål: Gennemførelse af projekt ”PLATFORM - springbræt til uddannelse og job”
  Beløb: 4.625.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp


Program 2: Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

 • Bevillingsmodtager: VIA University College
  Formål: PMTO Teens – øget trivsel i familien, skolen og fritiden
  Beløb: 4.084.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Røde Kors
  Formål:  Gennemførelse af pilotprojektet "Fra bolig til hjem"
  Beløb: 3.922.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Professionshøjskolen Absalon, Center for Ernæring og Rehabilitering
  Formål: Gennemførelse af projekt ”Fællesskab for nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse”
  Beløb: 4.815.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Randers FC Jobakademi
  Formål: Gennemførelse af "Talents of Tomorrow" – et fritidsjobinitiativ i Randers
  Beløb: 5.758.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2016