DONATIONER FORÅR 2020

I foråret 2020 har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilliget 83.968.500 kr. inden for det sociale initiativ. Bevillingen er fordelt på ti ansøgninger og dækker gennemførelse af socialfaglige indsatser og forløb, udvikling af metoder og optimering af fysiske rammer til udsatte borgere. Se hele oversigten herunder


Program 1: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
 

 • Bevillingsmodtager: Landsforeningen SIND Erhverv
  Formål: Gennemførelse af projektet ”Rampen til det gode arbejdsliv”
  Beløb: 5.246.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: FO-Aarhus (Frit Oplysningsforbund i Aarhus)
  Formål: Etablering af den socialøkonomiske virksomhed Skejby Rangers
  Beløb: 3.866.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Region Sjælland
  Formål: Gennemførelse af projektet ”IPS Region Sjælland”
  Beløb: 4.474.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Fundamentet i Aarhus
  Formål: Udvikling af HF-uddannelse til unge med angst
  Beløb: 8.379.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp

 • Bevillingsmodtager: Den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt, Aalborg
  Formål: Udvikling af børnemøbellinjen Småt&Godt
  Beløb: 1.684.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

 • Bevillingsmodtager: ADHD-foreningen
  Formål: Udvikling af metode til fastholdelse af elever med ADHD+ i uddannelse
  Beløb: 1.911.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse


Program 2: Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

 • Bevillingsmodtager: Esbjerg Kommune
  Formål: Etablering af projektet ”Energi til mere”
  Beløb: 7.725.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri
 • Bevillingsmodtager: Frelsens Hær
  Formål: Gennemførelse af projektet ”Familieværksted i Tønder Kommune”
  Beløb: 10.783.500 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed


Program 3: Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
 

 • Bevillingsmodtager:  Dybbøl Efterskole
  Formål: Etablering af nyt køkken og ny spisesal på efterskolen
  Beløb: 14.900.000 kr.
  Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

 • Bevillingsmodtager:  Forsorgshjemmet Svenstrupgård
  Formål: Ombygning af Forsorgshjemmet Svenstrupgård
  Beløb: 25.000.000 kr.
  Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

SE UDDELINGER FRA FORÅR OG EFTERÅR 2019

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2018

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2018

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA FORÅRET 2017

SE UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2016