DONATIONER EFTERÅR 2016

121,5 mio. kr. blev i første uddeling bevilliget til i alt 17 indsatser inden for det sociale initiativ. Se hele oversigten herunder

Program 1: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
 

 • Bevillingsmodtager: Slagelse Kommune på vegne af IPS Vestsjælland
  Formål: Projekt "IPS - individuel planlagt job og uddannelse med støtte"
  Beløb: 1.678.000 kr.
  Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp
 • Bevillingsmodtager: Vordingborg Kommune
  Formål: Projekt "Ansvar for eget liv"
  Beløb: 10.501.000 kr.
  Fokusområde:  Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne med fokus på hjælp til selvhjælp
 • Bevillingsmodtager: Herning Kommune
  Formål:  Afprøve nye metoder i overgangen fra udskolingen til ungdomsuddannelse med det formål at få flere udsatte i uddannelse
  Beløb: 228.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job for udsatte unge
 • Bevillingsmodtager: Komiteen for Sundhedsoplysning
  Formål:   Styrkelse af mental sundhed hos unge for fastholdelse i uddannelse
  Beløb: 8.316.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job for udsatte unge
 • Bevillingsmodtager: Landsforeningen Talentspejderne
  Formål:   Udvikling af mentorprogram for 17-29-årige, der har fuldført folkeskolen med begrænsede fagligheder
  Beløb: 1.684.000 kr., heraf blev 287.000 kr. tilbageført til Fonden
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job for udsatte unge

 • Bevillingsmodtager: Skive-Viborg HF og VUC
  Formål:  Mindre frafald på almen voksenuddannelse og flere i gang med en erhvervsuddannelse
  Beløb: 732.000 kr.
  Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job for udsatte unge


Program 2: Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

 • Bevillingsmodtager: Assens Kommune
  Formål: Projekt "Alle borgere er en del af vores fællesskab"
  Beløb: 9.286.000 kr. 
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
  Formål: Foreningens fortsatte arbejde
  Beløb: 600.000 kr. 
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Gladsaxe Kommune
  Formål: Projekt "Tidlig indsats" 
  Beløb: 5.716.800 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Herlev Kommune
  Formål: Projekt "Nye veje til samarbejde − i og med åben dialog"
  Beløb: 7.180.000 kr. 
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: KFUM's Sociale Arbejde i Danmark
  Formål: Projekt "Familier hjælper familier"
  Beløb: 39.470.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Formål: Undersøgelse af læringsmiljøer i danske familier
  Beløb: 6.342.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

 • Bevillingsmodtager: Randers Kommune, Familieafdelingen
  Formål: Fortsættelse af forebyggende netværksmøder for udsatte børn, unge og familier i Randers Kommune
  Beløb: 300.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed
 • Bevillingsmodtager: Røde Kors
  Formål: Projekt "Familien i fokus"
  Beløb: 24.057.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

 • Bevillingsmodtager:  Den almene boligforening Samvirkende Boligselskaber SAB, Bellahøj 
  Formål: Styrke udsatte unges forudsætninger for bl.a. gennemførelse af uddannelse og fastholdelse i job gennem understøttelse af de unges kompetencer som positive forandringsagenter i lokalmiljøet 
  Beløb: 225.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri
 • Bevillingsmodtager: Foreningen Fisken
  Formål: Fritidsjobformidling for unge mellem 13-24 år omkring Kulbanekvarteret 
  Beløb: 3.466.000 kr.
  Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Program 3: Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
 

 • Bevillingsmodtager:  Randers Krisecenter
  Formål: Renovering af Randers Krisecenters gårdhave og udvikling af udvendigt aktivitetsrum
  Beløb: 1.750.000 kr.
  Fokusområde: Socialt byggeri med effekt

SE OGSÅ UDDELINGER FRA EFTERÅRET 2017

SE OGSÅ UDDELINGER FRA FORÅRET 2017