Fritidsjob gavner hele familien

Ny rapport om betydningen af udsatte unges fritidsjob viser, at der er gevinster for familien som helhed

Foto fra fritidsjobindsats i den boligsociale helhedsplan i Svendborg: Jørgen Poulsen Foto fra fritidsjobindsats i den boligsociale helhedsplan i Svendborg: Jørgen Poulsen

Vi ved, at fritidsjob gavner udsatte unge. Trivsel og selvværd, forebyggelse af kriminalitet, bedre læring og skolegang på sigt. Men hvad betyder det for familien som helhed, at de unge får fritidsjob? Vi talte med nogle gode praktikere på området og fik nys om, at der er nogle oversete gevinster.

LG Insight har undersøgt det – og ja, der er der. For det viser sig, at forældrene får øget kendskab til det danske arbejdsmarked og dermed ser nye karriereveje for deres børn, og i nogle tilfælde også ser nye muligheder for deres egen jobsøgning. Særligt for forældre, der er nye i Danmark, giver fritidsjobindsatser ny tro på fremtiden for deres børn, både dem som er i fritidsjobindsats og søskende. Ofte baner de unges fritidsjob vejen for søskende, så flere i familien kommer i fritidsjob. Indsatserne giver øget trivsel i familierne, når de unge er i job og dermed udvikler mere ansvarlighed og modenhed og hjælper mere til hjemme.

SE RAPPORT: BETYDNINGEN AF UDSATTE UNGES FRITIDSJOB - SET I FAMILIEPERSPEKTIV