OM DET SOCIALE INITIATIV

Hjælp til selvhjælp

Hver gang en borger går fra passiv til aktiv forsørgelse, er det en gevinst for såvel den enkelte som for samfundet. Danmarks stærke velfærdssystem løfter et stort ansvar på området.

Vi mærker imidlertid også et behov for langsigtede investeringer på det sociale område, hvor staten, civilsamfundet og private virksomheder arbejder endnu bedre sammen. Her er det vores erfaring, at fondens midler kan noget andet end de offentlige alene.

Det er baggrunden for, at bestyrelsen for Den A.P. Møllerske Støttefond i 2016 har doneret 750 mio. kr. til det sociale område.

Fonden ønsker at styrke udsatte borgere, fordi det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for alles kræfter og evner.

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Fonden ønsker med denne indsats at yde hjælp til selvhjælp for udsatte borgere. Dette ønske er i tråd med Støttefondens fundats, der netop fremhæver hjælp til selvhjælp og er præget af en virksomhedsånd, hvor den enkeltes dygtighed, arbejdsomhed, initiativ og loyale bidrag til helheden er i centrum.

Midlerne udmøntes over en femårig periode. Fonden prioriterer projekter af en vis volumen med fokus på viden, effekt og forankring, herunder løsninger i øjenhøjde med de udsatte borgere og feltets praktikere.

Fonden modtager ansøgninger inden for to programmer:
Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

Frem til udgangen af 2020 kunne man også søge inden for et tredje program:
Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere

Midlerne kan søges af både frivillige foreninger og andre dele af civilsamfundet, kommuner og regioner, uddannelsessteder og forskningsinstitutioner såvel som selvejende institutioner. Private virksomheder kan naturligt indgå som partner i støttede indsatser.

Læs mere om, hvordan man ansøger fonden