Programmer

Vi yder støtte inden for to programmer under Det sociale initiativ. Til hvert program hører særlige fokusområder, som du kan læse mere om under de enkelte programmer.

Fra 2016 til 2020 uddelte fonden desuden støtte til initiativer under et tredje program, "Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere". Vi modtager ikke længere ansøgninger til programmet, men man kan fortsat læse om baggrunden for programmet og de bevillinger, der blev givet under det: Bedre fysiske rammer for udsatte borgere