Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge

Under dette fokusområde støtter Fonden initiativer, der effektivt hjælper udsatte unge videre i erhvervsuddannelse eller job. Se eksempler på støttede projekter herunder.

Dette fokusområde udfases i 2021. Ansøgninger og interessetilkendegivelser vedr. fokusområdet skal derfor være os i hænde inden udgangen af 2020. Obs: Der kan fortsat søges støtte til projekter for udsatte unge under fokusområdet Livsmestring, uddannelse og arbejde