Program 2

Brud med den negative sociale arv hos børn og unge

Det er i dag kun omtrent hvert andet barn af ufaglærte forældre, som får en uddannelse. Arbejdsløshed og manglende uddannelse hos forældrene, fattigdom og en barndom i ressourcesvage boligområder er negative præmisser, som velfærdssamfundets gratis uddannelse og udbredte daginstitutioner ikke eliminerer til fulde.

Børn i udsatte familier lever hyppigt med faktorer som misbrug, kriminalitet, vold og psykisk sygdom, der i et vist omfang øger deres risiko for social marginalisering senere i livet.

Selvom uddannelsesniveauet i befolkningen generelt er steget, har udviklingen inden for de seneste år været negativ for børn fra ufaglærte familier, sandsynligvis fordi den tilbageværende gruppe af ufaglærte har mange sociale udfordringer.

Samfundet har brug for alles kræfter og evner. Derfor ønsker Den A.P. Møllerske Støttefond at styrke indsatser, som giver børn fra udsatte familier en bedre chance i livet.

Fonden har udvalgt to fokusområder under dette program, hvor der støttes initiativer, der vil bryde med den negative sociale arv for børn og unge:


FOKUSOMRÅDE:
Udsatte familiers bæredygtighed

Familien spiller en væsentlig rolle for, hvilken fremtid et barn får, og der er et stort potentiale i at styrke socialt udfordrede hjem uden stærke boglige traditioner.

I dette fokusområde støtter Fonden helhedsorienterede indsatser, som styrker familiernes bæredygtighed og evne til at lægge langsigtede strategier for deres børn. Det drejer sig bl.a. om indsatser på tværs af sektorer, der opbygger familiernes økonomiske selvhjulpenhed, udvikler deres netværk i lokalsamfundet og styrker deres evne til at skabe en velfungerende ramme om børnenes uddannelse og trivsel.

ANSØGNINGSKRITERIER FOR FOKUSOMRÅDET


FOKUSOMRÅDE:
Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Adgang til fritidsjob har vist sig at være en effektiv måde at bryde negativ social arv, fordi fritidsjob bl.a. styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, samt forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd.

I dette fokusområde støtter Fonden initiativer, som hjælper udsatte unge med at bryde negative cirkler, såsom fritidsjob og iværksætteri. Det drejer sig eksempelvis om effektiv jobformidling, som gør det let for erhvervslivet at hyre fritidsjobbere, mentorordninger der hjælper den unge ind på arbejdspladsen eller styrkelse af organisationer, som klæder unge på til at starte egen virksomhed.

ANSØGNINGSKRITERIER FOR FOKUSOMRÅDET

Læs mere om, hvordan Fonden søges