Seminar om Sociale mursten

Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania inviterer til seminar om innovative byggerier, som gør en forskel for socialt udsatte

Seminaret er afholdt


Hvordan får vi flere innovative byggerier, som øger effekten af den socialfaglige indsats?

Mere ro, mindre tvang, færre konflikter og bedre modtagelighed over for behandling og terapi. Erfaringer fra seks danske byggerier viser, at gennemtænkte fysiske rammer kan understøtte og forstærke effekterne af den sociale indsats. Se dem her

Den 21. november 2018 samler vi bygherrer og fagfolk til fagligt seminar i Aarhus, hvor vi skal se nærmere på kloge design- og byggeprocesser og de menneskelige, socialfaglige og økonomiske gevinster der kan være ved at arbejde bevidst med arkitekturens sociale effekter.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Læs om behandling af persondata ved tilmelding
 

Tid & sted: 
Onsdag 21. november 2018, kl. 14-16:30
Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C 

Foreløbigt program:

14:00 Velkomst og dagens program 

14:05 Sociale Mursten - et prioriteret indsatsområde for Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania v. Katja Teilmann og Mette Margrethe Elf. 

14:15 Introduktion: De fysiske rammers betydning for det socialfaglige arbejde. Evidensbaseret design, helende arkitektur, terapeutiske miljøer. Etnolog Nicolai Carlberg giver en introduktion til feltet. 

14:30 Case1. Nybyggeri og ombygning af den psykiatriske afdeling i Esbjerg
Udvidelsen og renoveringen af Esbjerg psykiatriske afdeling er et af flere gennemførte store psykiatribyggerier i Region Syddanmark. Byggerierne bygger på nyeste viden inden for hospitalsarkitektur, og resultaterne er overbevisende. Anlægschef Torben Kyed Larsen fra Region Syddanmark fortæller – med afsæt i Esbjerg-projektet og med inddragelse af indsigter fra lignende projekter i regionen – om mål, effekter og business-case og deler sine anbefalinger til kommende bygherrer. 

14:55 Pause 

15:10 Case 2. Varmestuen i Østergade i Odense: Nybyggeri af værested for socialt udsatte
Kirkens Korshærs værested i det centrale Odense er skræddersyet til nogle af samfundets allermest udsatte grupper. Leder Heinz Wolf fortæller om udviklingsprocessen og deler sine anbefalinger vedrørende ledelsens ansvar samt inddragelse af medarbejdere og brugere til kommende bygherrer. 

15:35 Case 3. Randers Krisecenter: Evaluering af en ny gårdhave til gavn for voldsramte kvinder og børn
Hvordan dokumenterer man effekterne af en ombygning? Randers Krisecenter har fået ny gårdhave, som skal stimulere børnenes udvikling, give kvinderne plads til at finde ro og danne ramme om fælles aktiviteter. Agnete Neidel fra SUS og Martha Petersen som arbejder på krisecentret, deler erfaringerne med at undersøge og dokumentere effekterne. 

16:05 Fælles drøftelse 

16:30 Tak for i dag