Socialt byggeri med målbar effekt

Under dette fokusområde støtter Fonden særligt socialt byggeri og anlæg med dokumenteret effekt for målgruppen. Se eksempler på støttede projekter herunder.

Dette fokusområde udfases i 2021. Ansøgninger og interessetilkendegivelser vedr. fokusområdet skal derfor være os i hænde inden udgangen af 2020.