Socialt byggeri med målbar effekt

Under dette fokusområde støtter Fonden særligt socialt byggeri og anlæg med dokumenteret effekt for målgruppen. Se eksempler på støttede projekter herunder


Nye rammer skal give madglæde, sundhed og læring


Bevillingsmodtager:
Sofie Rifbjerg Efterskole
Periode: 2019-2020
Beløb: 15.474.000 kr.
Egenfinansiering: 5.000.000 kr.

Foto: Sofie Rifbjerg Efterskole Foto: Sofie Rifbjerg Efterskole

Sofie Rifbjerg Efterskole har årligt 92 elever, som har brug for særlig støtte. Hovedparten har haft vanskelige opvækstvilkår, mange lider af skolevægring, og eleverne har typisk diagnoser inden for autismespektrummet eller lavt kognitivt niveau. Skolen ønsker at forbedre de fysiske rammer, så de bedre understøtter den socialfaglige indsats.

Der er behov for en større ny- og ombygning, hvor skolen får et nyt spiseområde og en ny bevægelsessal, hvor begge dele tilpasses elevernes særlige behov. Der er solid dokumentation for, at ernæring og fysisk aktivitet har indflydelse på elevernes indlæring. Et velfungerende fysisk miljø skal samtidig øge trivslen og gøre eleverne mere åbne over for den sociale vejledning, skolen tilbyder. Effekterne af ombygningen vil blive målt, og resultaterne formidles til andre aktører på feltet.


Bedre fysiske rammer skal øge udsattes livsmestring 


Bevillingsmodtager:
 Kirkens Korshær
Periode: 2017-2019
Beløb: 20.000.000 kr.
Egenfinansiering: 13.141.000 kr.

Foto: Kirkens Korshær Foto: Kirkens Korshær

Kirkens Korshær vil undersøge og afprøve, hvordan de fysiske rammer på væresteder for socialt udsatte bedst indrettes, så de understøtter den socialfaglige indsats og målbart styrker brugernes trivsel og livsmestring.

På baggrund af en grundig afdækning af brugernes ønsker og behov vil Kirkens Korshær ombygge tre væresteder i hhv. Esbjerg, Holbæk og Nykøbing Falster. De tre væresteder skal fungere som prototyper, der kan danne grundlag for en mere vidensbaseret indretning af væresteder i fremtiden. Væresteder skal forvandles til "håbssteder", hvor de udsatte borgere får et kærligt skub fremad.

VIVE vil måle effekten af værestedernes nye arkitektoniske rammer. Desuden vil Akademisk Arkitektforening, VIVE og Kirkens Korshær samarbejde om at udbrede projektets erfaringer, til gavn for væresteder i resten af landet.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Ny gårdhave skal skabe pusterum for voldsramte


Bevillingsmodtager
: Randers Krisecenter
Periode: 2017
Beløb: 1.750.000 kr.

Foto: Randers Krisecenter Foto: Randers Krisecenter

Randers Krisecenter tilbyder voldsramte kvinder og børn et sikkert bosted, hvor de kan få krisehjælp og støtte til at løsrive sig fra livet med vold. Særligt arbejder krisecentret med sansestimulering, der skal få nervesystemet til at fungere normalt igen, og krisecentret vil derfor ombygge sin gårdhave, så den kan indgå i den faglige indsats. Gårdhaven skal indrettes, så den bliver et beroligende, trygt og stimulerende udendørsareal med plads til afslapning, leg og fællesaktiviteter, ligesom der indrettes en overgangszone mellem ude og inde. Den nye gårdhave skal få flere af krisecentrets beboere til at benytte gårdarealet, og dette skal styrke deres mentale balance, understøtte børnenes udvikling og læring samt skabe bedre mor-barn-relationer.

Socialt Udviklingscenter (SUS) evaluerer projektet med inspiration fra metoden Most Significant Change (MSC) og indsamler systematisk fortællinger om de forandringer, den nye have skaber.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET

SE EVALUERING AF PROJEKTET