Socialt byggeri med målbar effekt

Under dette fokusområde støtter Fonden særligt socialt byggeri og anlæg med dokumenteret effekt for målgruppen. Se eksempler på støttede projekter herunder


Bedre fysiske rammer skal øge udsattes livsmestring 


Bevillingsmodtager:
 Kirkens Korshær
Periode: 2017-2010
Beløb: 20.000.000 kr.
Egenfinansiering: 13.141.000 kr.

Foto: Kirkens Korshær Foto: Kirkens Korshær

Kirkens Korshær vil undersøge og afprøve, hvordan de fysiske rammer på væresteder for socialt udsatte bedst indrettes, så de understøtter den socialfaglige indsats og målbart styrker brugernes trivsel og livsmestring.

På baggrund af en grundig afdækning af brugernes ønsker og behov vil Kirkens Korshær ombygge tre væresteder i hhv. Esbjerg, Holbæk og Nykøbing Falster. De tre væresteder skal fungere som prototyper, der kan danne grundlag for en mere vidensbaseret indretning af væresteder i fremtiden. Væresteder skal forvandles til "håbssteder", hvor de udsatte borgere får et kærligt skub fremad.

VIVE vil måle effekten af værestedernes nye arkitektoniske rammer. Desuden vil Akademisk Arkitektforening, VIVE og Kirkens Korshær samarbejde om at udbrede projektets erfaringer, til gavn for væresteder i resten af landet.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Ny gårdhave skal skabe pusterum for voldsramte


Bevillingsmodtager
: Randers Krisecenter
Periode: 2017
Beløb: 1.750.000 kr.

Foto: Randers Krisecenter Foto: Randers Krisecenter

Randers Krisecenter tilbyder voldsramte kvinder og børn et sikkert bosted, hvor de kan få krisehjælp og støtte til at løsrive sig fra livet med vold. Særligt arbejder krisecentret med sansestimulering, der skal få nervesystemet til at fungere normalt igen, og krisecentret vil derfor ombygge sin gårdhave, så den kan indgå i den faglige indsats. Gårdhaven skal indrettes, så den bliver et beroligende, trygt og stimulerende udendørsareal med plads til afslapning, leg og fællesaktiviteter, ligesom der indrettes en overgangszone mellem ude og inde. Den nye gårdhave skal få flere af krisecentrets beboere til at benytte gårdarealet, og dette skal styrke deres mentale balance, understøtte børnenes udvikling og læring samt skabe bedre mor-barn-relationer.

Socialt Udviklingscenter (SUS) evaluerer projektet med inspiration fra metoden Most Significant Change (MSC) og indsamler systematisk fortællinger om de forandringer, den nye have skaber.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET

SE EVALUERING AF PROJEKTET