A.P. Møller Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i formålet beskrevet i Fondens fundats.

Fonden har i følge sin fundats til formål at yde støtte til:

  • Danskheden i grænselandet
  • Nordisk samhørighed
  • Fremme af dansk søfart og industri
  • Videnskabelige formål, særligt lægevidenskab
  • Almennytte i øvrigt

Under øvrige almennyttige formål støtter Fonden et bredt felt af projekter, som omfatter både uddannelse, forskning, sociale formål, sport og fritid, bevaring af bygninger af kulturhistorisk værdi og en række øvrige kulturelle formål.

Læs om udvalgte projekter, som har modtaget støtte fra Fonden

Der gives støtte til både større og mindre projekter. De fleste projekter udformes af ansøgerne, inden de forelægges Fonden. Fondens bestyrelse tager stilling til de ansøgte projekter ud fra en række kriterier, herunder kvalitet, betydning, nyttighed i samfund, økonomi (både anlæg og drift) samt ansøgerkreds.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til enkeltpersoner og personlige formål, eksempelvis uddannelse eller studierejser. Derudover støtter Fonden normalt ikke løbende drift og administration.

A.P. Møller Fondens bestyrelse afholder fire årlige møder.
Læs mere om A.P. Møller Fonden.