Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, får besked herom med post og via Fondens ansøgningsportal.

Bevillingsvilkår og betalingsplan

Bevillinger over 250.000 kr. modtager sammen med bevillingsbrevet en række bevillingsvilkår, som skal returneres i underskrevet stand via Fondens ansøgningsportal. Samtidig skal ansøger oprette en betalingsplan for, hvornår bevillingen ønskes udbetalt. På ansøgerprofilen fremgår en vejledende tekst i fanen ”Betalingsplan”. Hvis bevillingen er givet fra Folkeskoledonationen, se også fanen ”Afrapportering”.

Udbetaling af bevilling

For alle bevillinger skal anmodning om udbetaling ske via fanen “Betalingsplan” på ansøgerprofilen. Udbetalinger sker udelukkende til den NemKonto, som er tilknyttet det CVR- eller P-nummer, der er registreret på sagen. Hvis der er ansøgt som privatperson, vil udbetaling ske til NemKonto via CPR-nummer, som Fonden vil rekvirere.

Bemærk, at Fonden skal modtage dokumentation i forbindelse med udbetaling af bevillinger. Se afsnit om revision længere nede.

Kommunikation

Det er vigtigt, at ansøger løbende holder Fonden orienteret om eventuelle ændringer i projektet. Væsentlige ændringer skal godkendes af Fonden.

Kommunikation med Fonden om projektet, herunder også indsendelse af dokumenter og rapporter, sker via ansøgerprofilen i Fondens ansøgningsportal.

Kreditering

Fonden ønsker at blive krediteret, når projektet offentliggøres og omtales eksternt i medier, på sociale medier samt ved øvrig ekstern kommunikation. Fonden skal godkende pressemeddelelser samt layout på skilte, invitationer og tryksager m.v.

Fondens navn skal altid fremgå i sin fulde længde (A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal) mindst én gang i pressemeddelelser. Herefter kan Fondens korte navn (A.P. Møller Fonden) anvendes.

Henvendelser vedr. kommunikation og logo rettes til kommunikationskonsulent Camilla Christiane Hermann, camilla.hermann@apmollerfonde.dk.

Vejledning i forbindelse med revision

A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond tager udgangspunkt i nedenstående vejledning i forbindelse med valg af praksis for regnskabsaflæggelse ved hver enkelt bevilling.

For bevillinger i størrelsen 0 kr. – 250.000 kr.:
Samlet posteringsoversigt med dokumentation af udgifter.

For bevillinger i størrelsen 250.000 kr. – 5.000.000 kr.:
Internt ledelsesgodkendt regnskab med dokumentation af udvalgte udgifter. A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at kræve revisorerklæring.

For bevillinger på 5.000.000 kr. og derover:
Ekstern revision. Hent standarderklæring og revisionsinstruks i boksen her på siden.

Omkostninger til revision må ikke afholdes som en del af bevillingen, medmindre det fremgår specificeret i bevillingsvilkårene. Materialet uploades via ansøgerprofilen og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.

A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at tage konkret stilling ved hver enkelt bevilling.

EKSTERN REVISION

Ved bevillinger på 5 mio. kr. og derover kræver A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond ekstern revision.

I revisionen skal anvendes:

REVISORERKLÆRING
REVISIONSINSTRUKS

Ønskes revisorerklæringen fremsendt i word, kan der rettes henvendelse til kontakt@apmollerfonde.dk

Materialet uploades via ansøgerprofilen og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.

ANSØGNINGSPORTAL

ANSØG A.P. MØLLER FONDEN

Bemærk, at Fonden ikke yder støtte til enkeltpersoner.

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil eller indsendelse af ansøgning, kontakt venligst Fonden på  kontakt@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen kan rettes til  support@grant.nu

Spørgsmål og svar vedr. ansøgningsportalen