Ansøgning

A.P. Møller Fondene dækker over A.P. Møller Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond samt to mindre fonde, som er Fonden til Lægevidenskabens Fremme og A.P. Møllers Fond for islandske studerende. Derudover administrerer A.P. Møller Fonden to særlige programmer finansieret af henholdsvis A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond. Find information om ansøgningsproces og få gode råd under den enkelte fond og de to programmer.


A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)
Særligt fokus på almennyttige formål, samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, danskheden i det dansk-tyske grænseland, dansk søfart og industri, og videnskab.
Læs mere

Temaindkaldelse: Nordisk samhørighed
A.P. Møller Fonden inviterede i sommeren 2021 til ansøgninger, der kan bidrage til at styrke og udvikle det nordiske samarbejde.
Læs mere

Den A.P. Møllerske Støttefond
Særligt fokus på velgørende og almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.
Læs mere

Folkeskoledonationen (Program under A.P. Møller Fonden)
Fokus på styrkelse af undervisningen i den danske folkeskole. Vi prioriterer indsatser, der sigter på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen.
Læs mere

Det sociale initiativ (Program under Den A.P. Møllerske Støttefond)
Fokus på den enkeltes dygtighed, arbejdsomhed, initiativ og bidrag til helheden. Vi ønsker at styrke socialt udsatte borgeres livsmestring gennem hjælp til selvhjælp.
Læs mere

Fonden til Lægevidenskabens Fremme
Fokus på videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder driftsudgifter (forsøgsmaterialer), laborantaflønning, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig arbejdskraft.
Læs mere


Fonden støtter ikke
Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere, som falder uden for fondenes område. Derudover støttes ikke enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.

Gode råd
Overvej nøje, om ansøgningen falder inden for den pågældende fonds område. Læs mere om de enkelte fonde under pågældende fonds beskrivelse.

Send kun ansøgningen én gang. Såfremt vi vurderer, at den fremsendte ansøgning hører bedre til under en af vores andre fonde/programmer, vil du høre fra os.

Revision
Se vejledning ifm. valg af praksis for regnskabsaflæggelse afhængig af en bevillings størrelse, herunder revisorerklæring og revisionsinstruks til brug ved ekstern revision:
Revision