Fondens datapolitikker

Persondatapolitik
Herunder kan man læse, hvordan Fonden håndterer de oplysninger, Fonden kommer i besiddelse af i forbindelse med ansøgninger, tildeling og udbetaling af midler. Bemærk, at der findes en persondatapolitik for hhv. A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Se persondatapolitik for A.P. Møller Fonden (herunder også Fonden til Lægevidenskabens Fremme)

Se persondatapoltik for Den A.P. Møllerske Støttefond

Dataetik i A.P. Møller Fondene (A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond)
Denne politik beskriver A.P. Møller Fondenes tilgang til god dataetik og de principper, der er gældende for, hvordan Fondene behandler data med og uden personoplysninger med respekt for privatlivet, gennemsigtighed, sikkerhed og ansvarlighed.

Af hensyn til gennemsigtighed over for medarbejdere, ansøgere, tredjeparter mv., indsamler, behandler og skaber Fondene kun de data, der er behov for til det givne formål og der er eksempelvis mulighed for at bede om indsigt i egne oplysninger. A.P. Møller Fondene vægter sikkerhed højt og der er derfor fokus på, at data opbevares og behandles på en måde, hvor risikoen er minimal for, at uvedkommende personer utilsigtet får adgang til data.

Alle medarbejdere i Fondene, samarbejdspartnere og tredjeparter har ansvar for en etisk korrekt og sikker brug af data. Der er derfor løbende kontrol samt vurdering af behovet for at bevare data, således at data kun bevares i forhold til, hvad der er nødvendigt for beslutningstagning, opfølgning samt et historisk perspektiv.

Politikken fungerer som supplement til Fondenes persondatapolitik med videre. Politikken revideres løbende.

Seneste revideret marts 2022.

Cookies
Fondens hjemmeside gemmer automatisk cookies på din computer, når du besøger og bruger hjemmesiden. Læs om Fondens brug af cookies.