Bestyrelse

A.P. Møller Fondens bestyrelse

Bestyrelsesformand
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Bestyrelsesmedlem
Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Lars-Erik Brenøe
Bestyrelsesmedlem
Claus V. Hemmingsen
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Possing

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Bestyrelsesformand

Titel

Fil.kand.

Fødselsår

1948

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 28. april 1986. Senest genvalgt i 2022.

Særlige kompetencer

Fonds- og erhvervsledelse.

Øvrige ledelseshverv

Formand i Den A.P. Møllerske Støttefond og A.P. Møller Holding A/S.
Direktør i Estemco III ApS og Timer ApS.

Besiddelser i datterselskaber

A. P. Møller – Mærsk A/S, The Drilling Company of 1972 A/S og Danske Bank A/S.

Uafhængighed

Anses ikke som uafhængigt medlem.

Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Titel

Fru Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen

Fødselsår

1968

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 16. november 2016. Senest genvalgt i 2022.

Særlige kompetencer

Indsigt i almennyttige formål.

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem i Bramsløkke Landbrug A/S, Fonden Campus Kollegiet og Impact Invest ApS. Direktør i Estemco IV ApS.

Besiddelser i datterselskaber

A.P. Møller – Mærsk A/S, The Drilling Company of 1972 A/S og Danske Bank A/S.

Uafhængighed

Anses ikke som uafhængigt medlem.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Titel

Direktør

Fødselsår

1961

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 1. juli 2002.
Senest genvalgt i 2021. På valg i 2024.

Særlige kompetencer

Fonds- og erhvervsledelse samt jura.

Øvrige ledelseshverv

Formand i Maersk Property A/S.
Bestyrelsesmedlem i Danske Bank A/S, Dansk Industri, Maersk Training A/S, LINDØ port of Odense A/S, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, A.P. Møller Holding A/S, Maersk Broker A/S og Maersk Broker K/S (herunder formand for seks koncernselskaber).

Medlem af Komitéen for god Fondsledelse.

Besiddelser i datterselskaber

A.P. Møller – Mærsk A/S, Danske Bank A/S og The Drilling Company of 1972 A/S.

Uafhængighed

Anses ikke som uafhængigt medlem.

Claus V. Hemmingsen

Bestyrelsesmedlem

Titel

Fhv. direktør

Fødselsår

1962

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 4. marts 2020. På genvalg i 2023.

Særlige kompetencer

Fonds- og erhvervsledelse.

Øvrige ledelseshverv

Formand i The Drilling Company of 1972 A/S, DFDS A/S, Innargi Holding A/S, Innargi A/S, HusCompagniet Holding A/S og HusCompagniet A/S.

Bestyrelsesmedlem i A.P. Møller Holding A/S, Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Forenede Dampskibsselskabs Jubilæumsfond, Global Maritime Forum Fonden, Fonden Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og Bacher Work Wear A/S (herunder bestyrelsesmedlem i en række koncernselskaber).
Direktør i CVH Consulting ApS.

Medlem af Komitéen for god Selskabsledelse.

Besiddelser i datterselskaber

A.P. Møller – Mærsk A/S, The Drilling Company of 1972 A/S, Danske Bank A/S og Innargi Holding A/S.

Uafhængighed

Anses ikke som uafhængigt medlem.

Birgitte Possing

Bestyrelsesmedlem

Titel

Professor emerita, dr.phil.

Fødselsår

1952

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 26. marts 2021. På valg i 2023.

Særlige kompetencer

Fonds- og institutionsledelse. Historie, antropologi, videnskab, kultur og kulturarv samt almennyttige formål.

Øvrige ledelseshverv

Ejer af Birgitte Possing Tekst og Tale – uafhængig rådgiver, mentor, bedømmer, forsker og forfatter.

Besiddelser i datterselskaber

Ingen.

Uafhængighed

Anses som uafhængigt medlem.

Bestyrelsen er A.P. Møller Fondens øverste myndighed, og har den overordnede ledelse af Fondens aktiviteter, og sørger for at disse tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser samt Fondens vedtægter.

Udpegning af bestyrelse
Fondens bestyrelse består af mellem 4 og 7 medlemmer. Af bestyrelsen afgår hvert år de to medlemmer, hvis mandat er ældst. Inden det afgående bestyrelsesmedlem er fratrådt, vælger bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed et bestyrelsesmedlem i det afgåendes sted. Afgåede medlemmer kan genvælges. Det afgående medlem deltager i afstemningen.

I bestyrelsen skal altid findes mindst ét medlem, der nedstammer fra A.P. Møller. Hvervet som bestyrelsens formand bør så vidt muligt varetages af et medlem, der nedstammer fra A.P. Møller.

Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over med afsæt i Stifters vilje og principper. Herunder sikres der en samfunds- og økonomisk indsigt, samt kendskab til fondsledelse og særlig faglig indsigt i de formål som Fonden støtter. Det er også tillagt betydning, at der i Fondens bestyrelse er et indgående kendskab til blandt andet A.P. Møller Mærsk A/S.

Det enkelte medlems kompetencer fremgår af Fondens årsrapport og ved at klikke på medlemmernes navne øverst på denne side.

Læs om A.P. Møller Fondens uddelingspolitik
Læs årsrapport 2021
Læs skema for god fondsledelse 2021


Den A.P. Møllerske Støttefonds bestyrelse 

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand), Leise Mærsk Mc-Kinney Møller og Claus V. Hemmingsen.

A.P. Møller Fonden varetager administrationen af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Øvrige fonde 
A.P. Møllers Fond for islandske studerende
Fonden til Lægevidenskabens Fremme