Bestyrelse

A.P. Møller Fondens bestyrelse

Bestyrelsesformand
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Bestyrelsesmedlem
Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Lars-Erik Brenøe
Bestyrelsesmedlem
Claus V. Hemmingsen
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Possing

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Bestyrelsesformand

Titel

Fil.kand.

Fødselsår

1948

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 28. april 1986. Senest genvalgt i 2022. På valg i 2025.

Særlige kompetencer

Fonds- og erhvervsledelse.

Øvrige ledelseshverv

Formand i Den A.P. Møllerske Støttefond og A.P. Møller Holding A/S.
Direktør i Estemco III ApS og Timer ApS.

Besiddelser i datterselskaber

A. P. Møller – Mærsk A/S, Svitzer Group A/S, Danske Bank A/S og Noble Corporation plc.

Uafhængighed

Nej

Køn

Kvinde

Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Titel

Fru Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen

Fødselsår

1968

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 16. november 2016. Senest genvalgt i 2022. På valg i 2024.

Særlige kompetencer

Indsigt i almennyttige formål.

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem i Bramsløkke Landbrug A/S, Fonden Campus Kollegiet (næstformand) og Impact Invest ApS. Direktør i Estemco IV ApS.

Besiddelser i datterselskaber

A.P. Møller – Mærsk A/S, Svitzer Group A/S, Danske Bank A/S og Noble Corporation plc.

Uafhængighed

Nej

Køn

Kvinde

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Titel

Direktør

Fødselsår

1961

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 1. juli 2002.
Senest genvalgt i 2021. På valg i 2024.

Særlige kompetencer

Fonds- og erhvervsledelse samt jura.

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem i Danske Bank A/S, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, A.P. Møller Holding A/S, Monjasa Holding A/S, Odense Havn A/S og Operaparkfonden.

Besiddelser i datterselskaber

A.P. Møller – Mærsk A/S, Svitzer Group A/S, Danske Bank A/S og Noble Corporation plc.

Uafhængighed

Nej

Køn

Mand

Claus V. Hemmingsen

Bestyrelsesmedlem

Titel

Fhv. direktør

Fødselsår

1962

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 4. marts 2020. Senest genvalgt i 2023. På valg i 2026.

Særlige kompetencer

Fonds- og erhvervsledelse.

Øvrige ledelseshverv

Formand i DFDS A/S, Innargi Holding A/S (samt datterselskab heraf), HusCompagniet A/S og Rambøll Gruppen A/S.

Bestyrelsesmedlem i A.P. Møller Holding A/S, Den A.P. Møllerske Støttefond, Noble Corporation plc, Det Forenede Dampskibsselskabs Jubilæumsfond, Fonden Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Global Maritime Forum Fonden.

Direktør i CVH Consulting ApS.

Medlem af Komitéen for god Selskabsledelse.

Besiddelser i datterselskaber

A.P. Møller – Mærsk A/S, Svitzer Group A/S, Danske Bank A/S, Innargi Holding A/S og Noble Corporation plc.

Uafhængighed

Ja

Køn

Mand

Birgitte Possing

Bestyrelsesmedlem

Titel

Professor emerita, dr.phil.

Fødselsår

1952

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen 26. marts 2021. Senest genvalgt i 2023. På valg i 2026.

Særlige kompetencer

Fonds- og institutionsledelse. Historie, antropologi, videnskab, kultur og kulturarv samt almennyttige formål.

Øvrige ledelseshverv

Ejer af Birgitte Possing Tekst og Tale – uafhængig rådgiver, mentor, bedømmer, forsker og forfatter.

Besiddelser i datterselskaber

Ingen.

Uafhængighed

Ja

Køn

Kvinde

Bestyrelsen er A.P. Møller Fondens øverste myndighed, og har den overordnede ledelse af Fondens aktiviteter, og sørger for at disse tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser samt Fondens vedtægter.
Udpegning af bestyrelse
Fondens bestyrelse består af mellem 4 og 7 medlemmer. Af bestyrelsen afgår hvert år de to medlemmer, hvis mandat er ældst. Inden det afgående bestyrelsesmedlem er fratrådt, vælger bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed et bestyrelsesmedlem i det afgåendes sted. Afgåede medlemmer kan genvælges. Det afgående medlem deltager i afstemningen.I bestyrelsen skal altid findes mindst ét medlem, der nedstammer fra A.P. Møller. Hvervet som bestyrelsens formand bør så vidt muligt varetages af et medlem, der nedstammer fra A.P. Møller.

Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over med afsæt i Stifters vilje og principper. Herunder sikres der en samfunds- og økonomisk indsigt, samt kendskab til fondsledelse og særlig faglig indsigt i de formål som Fonden støtter. Det er også tillagt betydning, at der i Fondens bestyrelse er et indgående kendskab til blandt andet A.P. Møller Mærsk A/S.Det enkelte medlems kompetencer fremgår af Fondens årsrapport og ved at klikke på medlemmernes navne øverst på denne side.
Læs om A.P. Møller Fondens uddelingspolitik
Læs Årsrapport 2023
Læs skema for god fondsledelse 2023


Den A.P. Møllerske Støttefonds bestyrelse 

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand), Leise Mærsk Mc-Kinney Møller og Claus V. Hemmingsen.

A.P. Møller Fonden varetager administrationen af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Øvrige fonde 
A.P. Møllers Fond for islandske studerende
Fonden til Lægevidenskabens Fremme