Erhvervsuddannelser

Fonden modtager ansøgninger, der ved nytænkning og eksempelprojekter kan medvirke til, at Danmark får flere fagligt uddannede.

Læs mere

Socialt udsatte og frivillighed

Særligt fokus på forebyggende indsatser for borgere på kanten af udsathed, unge der tabes af uddannelsessystemet, samt indsatser der skal fremme frivilligt arbejde. Læs også om erfaringerne fra Det sociale initiativ (2016-2021) her.

Læs mere

Renoveringspuljen for spejdere og FDF

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget midler til bæredygtig renovering for spejdere og FDF.

Læs mere

Folkeskoledonationen

I 2013 donerede A.P. Møller Fonden en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Ved udgangen af 2022 var donationen fuldt udmøntet. Læs om erfaringerne her.

Læs mere

Nordisk Samhørighed

A.P. Møller Fonden støtter med foreløbigt 65 millioner kroner en række projekter, der skal styrke og udvikle den nordiske samhørighed. Der er tale om 32 større og mindre projekter.

LÆS MERE