Spørgsmål og svar

Kan man ansøge Fonden pr. brev eller e-mail?

Fonden modtager ansøgninger via den digitale ansøgningsportal. I enkelte tilfælde accepteres ansøgninger sendt pr. brev. Dette skal aftales med Fonden på forhånd.

Hvilket ansøgningsskema skal jeg bruge?

Hvis du er i tvivl om, hvilket ansøgningsskema du skal bruge eller hvilken fond du skal søge, anbefaler vi, at du lader dig inspirere af tidligere støttede projekter. Du kan også læse mere om de enkelte fonde og forskellige ansøgningsmuligheder.

Hvordan får jeg besked, når Fonden sender mig nyt via ansøgningsportalen?

Beskeder fra Fonden kan ses, når du er logget ind på ansøgerprofilen under den enkelte sag.

Hvordan kan jeg få notifikation på e-mail om beskeder fra Fonden?

Personer, der var angivet som kontaktperson på ansøgningen, da den blev indsendt, vil få en notifikation. Tilføjer du sidenhen en bruger til din ansøgerprofil har det ikke indflydelse på de enkelte sager, som er tilknyttet ansøgerprofilen. Hvis der ønskes e-mail notifikation til flere personer vedr. en sag, kontakt da Fonden på kontakt@apmollerfonde.dk.

Hvordan får flere brugere adgang til samme ansøgning/bevilling?

Den bruger, som har adgang til sagen, kan tilføje nye brugere til profilen. Derefter vil den tilføjede bruger modtage en invitation til at oprette en profil, som knytter sig til samme sag.

Hvordan ændrer jeg kontaktoplysninger på eksisterende bevillinger/ansøgninger?

Hvis du ønsker at ændre eller tilføje en kontaktperson, kontakt da Fonden på kontakt@apmollerfonde.dk. På ansøgerprofilen kan du tilknytte ekstra brugere eller slette din egen profil. Det påvirker ikke de kontaktoplysninger, Fonden har på de eksisterende ansøgninger/bevillinger. Husk derfor at informere Fonden.

Hvordan sender jeg et dokument til Fonden via ansøgningsportalen?

Dokumenter skal sendes via beskedfunktionen. Du tilgår denne via fanen ”Beskeder/Dialog”.

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i CVR- eller P-nummeret på vores sag?

Send os de korrekte numre via beskedfunktionen i ansøgningsportalen. Denne tilgås på fanen ”Beskeder/Dialog”. Det er vigtigt, at I sender os numre, hvor NemKonto er tilknyttet.

Hvordan anmoder jeg om udbetaling?

Anmodning om udbetaling skal altid ske gennem ansøgningsportalen via fanen ”Betalingsplan”. Udbetalinger sker udelukkende til den NemKonto, som er tilknyttet det CVR- eller P-nummer, der er registreret på sagen. Hvis der er ansøgt som privatperson, vil udbetaling ske til NemKonto via CPR-nummer, som Fonden vil rekvirere.

Hvor bliver pengene overført til, når jeg har anmodet om en udbetaling?

Udbetalinger sker udelukkende til den NemKonto, som er tilknyttet det CVR- eller P-nummer, der er registreret på sagen. Kontakt venligst Fonden, hvis du er i tvivl om, vi har det korrekte nummer.

Oplever du, at din ansøgning ikke kan sendes, selvom der ikke er røde markeringer, der viser en fejl?

Vi opdaterer løbende systemet, så genopfrisk systemet ved at klikke CTRL+SHIFT+R.

Får du fejlbeskeden “Ukendt bruger”, når du forsøger at logge ind i ansøgningsportalen?

Det kan skyldes, at du enten forsøger at logge ind i den forkerte fond eller, at du forsøger at logge ind på en anden måde, end da du oprettede din profil. Du skal logge ind på samme måde og i samme fond, som da du oprettede din ansøgerprofil. Vi anbefaler, at du forsøger igen med brugernavn/adgangskode og er opmærksom på, hvorvidt det er den rigtige fond.