Baggesenskolen

En skole med deltagelsesmuligheder for alle i Slagelse Kommune

Bevillingsmodtager: Baggesenskolen
Periode: 2021-2023
Beløb: 2.211.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Baggesenskolen i Slagelse Kommune sætter med dette projekt fokus på arbejdet med at styrke elevernes chancelighed. Skolens elevgruppe er kendetegnet ved stor diversitet i forhold til kulturel baggrund, sproglige forudsætninger og forældres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette stiller særlige krav til skolens medarbejdere til at skabe et læringsmiljø, der tager højde for denne forskellighed og sikrer gode deltagelsesmuligheder for alle.

Kompetenceudviklingsforløbet består af to spor. I det ene spor arbejdes der med et grundlæggende vidensløft omkring deltagelsesmuligheder, inkluderende læringsmiljøer og fællesskabende didaktikker. I det andet spor arbejdes der med at styrke teamet som lærende fællesskab, hvor teamets koordinerede og professionelle samarbejde er omdrejningspunkt for udvikling og forbedring af praksis.

Kompetenceudviklingen består af workshops og sparringsforløb for både ledelse, lærere og pædagoger og leveres af Københavns Professionshøjskole (KP).

Foto: Jeswin Thomas