Herning Kommune

Idrætslærernes dag i Herning Kommune

Bevillingsmodtager: Herning Kommune
Periode: 2021-2026
Beløb: 282.000 kr.
Kategori: Opkvalificering i fagene

Herning Kommunes Idrætsudvalg ønsker at udvikle et nyt fagligt idrætstilbud til kommunens idrætslærere i form af et dagskursus kaldet ”Idrætslærernes dag”. Ønsket er at styrke idrætslærernes faglige kompetencer og faglige sparring mellem kolleger for herigennem at give eleverne en bedre undervisning og inspiration til et aktivt fritidsliv.

Idrætslærerens dag afholdes én gang årligt i fem år. Dagen vil hvert år bestå af forskellige mindre workshops inden for de tre faglige mål: Alsidig idrætsudøvelse, Idrætskultur og relationer samt Krop, træning og trivsel. Deltagerne har mulighed for at deltage i flere workshops i løbet af dagen. Indhold og valg af undervisere tilrettelægges på baggrund af idrætslærerne ønsker via skolernes idrætsrepræsentanter.

Det forventes, at ca. 100 idrætslærere vil deltage hvert år. Center for Undervisningsmidler (CFU) ved VIA vil følge projektet med henblik på at kunne udbrede det til andre kommuner og/eller at etablere et regionalt samarbejde.

Foto:  Wan S. Yip