Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet

Alliancen mod mobning

Unsplash

Foto: Unsplash

Bevillingsmodtager: Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet (Alliancen mod mobning)
Periode: 2021-2024
Beløb: 4.970.000
Kategori: Almen professionsudvikling

Alliancen mod mobning (Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet) har over de seneste fire år udviklet skoletrivselsprogrammet Skolestyrken, som skal bidrage til at udvikle og styrke skolers viden om og kompetencer til at skabe trygge fællesskaber samt forebygge og håndtere mobning.

Skolestyrken er et helskoleprogram, hvilket vil sige, at alle aktører omkring børnene i skolen og børnene selv tænkes med i indsatsen. Programmet består af en kortlægning af skolens aktuelle status og udarbejdelse af en prioriteret aktionsplan og uddannelse af udvalgte ressourcepersoner, så de kan videreudbrede indsatsen til det øvrige personale. Dette sker i teams og aktionslæringsinspirerede afprøvningsforløb. Målet er at udvikle et fælles sprog og integrere arbejdet med trivsel og mobning i alle dele af skolens arbejde med eleverne.

Alliancen har fået støtte til at udbrede og videreudvikle indsatsen på tværs af landet. Det omfatter bl.a. kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere; indsatser i forhold til forældre og skolefritidsordninger; udvikling af en kommunemodel til understøttelse og forankring; nye værktøjer og materialer. Det er et mål at udvikle en model, der er økonomisk bæredygtig på sigt. Indsatsen løber frem til juni 2024.