Odense Kommune

Teknologiforståelse i en praksisnær undervisning i Verdens bedste robotby i børnehøjde

Bevillingsmodtager: Odense Kommune
Bevilget beløb: DKK 4.395.000
Projektperiode: 2022-2024
Tag: Almen professionsudvikling

Odense Kommune har siden 2018 haft som strategi at være førende som robotby. På denne baggrund har der været igangsat en række indsatser på skoleområdet med fokus på at styrke elevernes digitale dannelse og teknologiforståelse. Bl.a. er der blevet uddannet såkaldte BIR-vejledere (Børnene i robotbyen-vejledere) på kommunens 33 skoler. Med dette projekt ønsker kommunen at styrke BIR-vejledernes vejlederkompetencer så de bliver bedre til at bringe deres viden i spil på skolerne og derigennem understøtte, at flere lærere skaber læringsmiljøer, der styrker elevernes digitale dannelse og teknologiforståelse.

Projektet skal bidrage til, at byens børn og unge klædes på til at anvende, udvikle, skabe med og forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi.

Kompetenceudviklingen varetages af UCL/CFU.