1-11-2021

Fuldendelse af Monumentområdet i Jelling

Fuldendelse af Monumentområdet i Jelling

Med en bevilling på 35 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bliver det nu muligt at fuldende arbejdet med Monumentområdet i Jelling.

Siden Monumentområdet i Jelling blev officielt indviet i 2013, er besøgstallet mangedoblet. Op mod 300.000 gæster besøger hvert år Jellingmonumenterne med Gorms og Thyras høje, runestenene, kirken, verdens (formentlig) største skibssætning på mere end 350 meter og det imponerende palisadehegn, der omkranser hele området.

”Monumentområdet i Jelling er umistelig verdensarv, og der gøres løbende nye fund. Nu bliver det muligt at skabe en bedre oplevelse af stedet, og man kommer nærmere en fuldending af Jellings Monumentområde”, udtaler Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden.

Tilbage i 2009 donerede A.P. Møller Fonden 70 mio. kr. til Monumentområdet i Jelling, så en samlet fortælling af historien om rigets fødsel kunne begynde. Nu giver Fonden yderligere 35 mio. kr., så fortællingen kan fuldendes.

Færdiggørelsen vil give en bedre ankomst til området og gøre det muligt at opleve den vestlige palisade med de samme genkendelige, høje og hvide stolper som på de øvrige tre sider og dermed færdiggøre hele palisaden. Derudover etableres der blandt andet nye belægninger og en grøn timiansteppe, der skal få hele området til at hænge endnu bedre sammen.

Udover støtten fra A.P. Møller Fonden har Vejle Kommune afsat 16 mio. kr. til projektet.

Læs pressemeddelelse