27-06-2024

Nye rammer for formidlingen af møbelarkitekten Hans J. Wegners arbejde i Tønder

Tønder Vandtårn Foto: Museum Sønderjylland

Foto: Museum Sønderjylland

Med et bidrag fra A.P. Møller Fonden på 15,5 millioner kroner får Tønder Museum mulighed for at nytænke samt løfte rammerne for formidlingen af bysbarnet møbelarkitekten Hans J. Wegners arbejde.

I 1995 støttede Fonden moderniseringen af Tønder Vandtårn fra 1902 med henblik på at kunne formidle viden om Hans J. Wegners livsværk. En formidling der tog afsæt i de 37 Wegner-stole, som han selv havde givet til museet – efter eget udsagn hans bedste stole.

Vandtårnet bliver nu atter sat i stand ligesom udsigtsrummet fornys. Formidlingen udvides til de nye rammer i det tilhørende pumpehus, hvor perspektiveringen af Wegners arbejde vil få plads blandt andet i forhold til den vestfrisiske møbelkunst.

Wegners arbejder har siden den oprindelige indretning i 1995 fået endnu større opmærksomhed, og vil fremover kunne ses i sammenhæng med marsklandets kunsthåndværk, hvor det fører linjen frem til det høje, moderne danske niveau for møbelkunst.

Donationen er en central del af en stor modernisering af museet i Tønder, som er en del af Museum Sønderjylland, for i alt 74 millioner kroner. Også Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Tønder Kommune og Museum Sønderjylland bidrager til moderniseringen.