1-09-2022

Nyt nordisk humanistisk center skal skabe nye forståelser af verdens samfundsudfordringer

Nyt nordisk humanistisk forskningscenter

Ved hjælp af en donation på 60 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond etablerer Københavns Universitet og Syddansk Universitet et nyt forskningscenter – Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry.

Centeret skal med afsæt i humanistiske discipliner bidrage med nuancering, perspektivering, nye forståelser og handlemuligheder i forhold til de helt store samfundsudfordringer som for eksempel klimakrisen og pandemier.

”I min bog er humanismen kommet lidt i baggrunden. Det tjener ikke mennesket. Målet med centeret er således at bringe flere humanistiske perspektiver på verdens udfordringer i spil og på den måde supplere de tekniske videnskaber med nye handlemuligheder og visioner”, siger formand for Den A.P. Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Forskningscenteret vil tage udgangspunkt i humanistiske faglige discipliner, som for eksempel sprog, historie og litteratur.

En lang række forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet vil blive tilknyttet centeret. Desuden ansættes en centerleder og administrative medarbejdere.

Forskerne vil som udgangspunkt indgå i aktiviteterne og forskningen i centeret i ét-års intervaller for at supplere centerets kernestab og den akademiske centerledelse. Hvert forskerteam vil blive sammensat af forskere fra Danmark suppleret med forskere fra især de øvrige nordiske lande, men også fra resten af verden. Der vil blive arbejdet målrettet med at formidle centerets resultater bredt.

Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry bliver forankret på såvel Københavns Universitet som Syddansk Universitet.

Den A.P. Møllerske Støttefonds bevilling på 60 mio. kr. gør det muligt at drive centeret i seks år fra og med 2023. 

Læs om andre projekter, som har modtaget støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond