1-05-2024

Nyt oplevelsesunivers skal øge unges appetit på en maritim karriere

Illustration: Danske Rederier

Illustration: Danske Rederier

Med en bevilling på 4 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er de sidste brikker faldet på plads for et nyt maritimt lærings- og oplevelsesunivers i regi af Danske Rederier. Her kan unge ved at arbejde på et virtuelt skib få mere appetit på en maritim karriere.

Det maritime oplevelsesunivers bliver en samlet pakke med undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. I det nye univers får eleverne mulighed for at gå ombord i det virtuelle skib. Her kan de i skibets forskellige sektioner lære mere om og løse opgaver med relevans for de maritime erhverv indenfor naturfag, samfundsfag, historie og engelsk. Det kunne være emner som meteorologi, international handel eller regnemodeller indenfor grøn omstilling.

A.P. Møller Fonden støtter Danske Rederiers nye maritime oplevelsesunivers for at øge de maritime uddannelsers synlighed over for unge og give flere lyst til at vælge en maritim levevej.

Projektet er en del af Danske Rederiers rekrutteringskampagne for Det Blå Danmark kaldet World Careers.

Udover støtten fra A.P. Møller Fonden har Norden // Orient’s Fond og Den Danske Maritime Fond bidraget til projektet.

Det maritime oplevelsesunivers vil være klar i begyndelsen af 2025.