Nyt teater og musikhus i Vestjylland

Foto: Varde Kommune Foto: Varde Kommune

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan forberedelserne til Varde Teater og Musikhus begynde. I det nye teater- og musikhus kan amatører men også professionelle få plads til at udfolde sig.

Det er ambitionen, at Varde Teater og Musikhus bliver et kulturelt centrum for hele Varde Kommune. Huset kommer til at ligge i Kulturspinderiet midt i Varde by, hvor den nye facilitet får plads i gamle industribygninger ved siden af spillestedet Smedeværkstedet, Musik og Billedskolen samt MusicalTalentSkolen.

Det er teaterforeningen 7-kanten og spillestedet Smedeværkstedet, der står bag det kommende Varde Teater og Musikhus. 7-kanten er Danmarks største amatørteater med over 400 medlemmer. Teatret leverer et bredt repertoire for børn, unge, familier og voksne, og besøges af mere end 35.000 publikummer årligt. Indtil nu har teatret været opdelt på to forskellige adresser, men med den nye facilitet kan hele teatret samles på ét sted.

En del af bevillingen fra A.P. Møller Fonden skal bruges til at udskrive en arkitektkonkurrence på projektet.

Fakta
Budgettet til Varde Teater og Musikhus er på i alt 66 mio. kr.
Udover de 20 mio. kr. fra A.P Møller Fonden har Varde Kommune bevilget 15 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden 13 mio. kr., mens egenfinansieringen udgør 1 mio. kr. Der mangler således 17 mio. kr., før projektet er fuldt finansieret.

LÆS OM ANDRE PROJEKTER, SOM HAR MODTAGET STØTTE FRA A.P. MØLLER FONDEN