Projekter

Her præsenteres et udvalg af de projekter, Fonden støtter. Der omtales både afsluttede og igangværende projekter. I løbet af 2021 udvides antallet, ligesom omtalen af de enkelte projekter revideres ved behov.