Foto: The Why Foundation, Rigmor Tholstrup

Foto: The Why Foundation

Foto: The Why Foundation

ASK WHY? Docs

Oplysningsprojektet ASK WHY? Docs vil bringe menneskerettigheder og empati ind i klasseværelser over hele Danmark med det formål at bekæmpe mobning og skabe internationalt udsyn og vilje til at engagere sig hos eleverne

The Why Foundation arbejder for at sikre fri adgang til information om blandt andet menneskerettigheder, demokrati, retfærdighed og lighed.

Danske unge udfordres i dag af, at de i stigende grad er underlagt de sociale medier og derfor i endnu mindre grad eksponeres for reelle nyheder og problemstillinger, end de tidligere har været. Institut for Menneskerettigheder har afdækket, at kun 50 % af danske unge i udskolingen har kendskab til FN’s menneskerettigheder, og at mindre end 10 % har kendskab til FN’s Børnekonvention.

The Why Foundation gennemfører nu oplysningsprojektet ASK WHY? Docs for unge elever i udskolingen. Med udgangspunkt i et overordnet tema, eksempelvis fattigdom eller demokrati, vises en dokumentarfilm i den lokale biograf. Efter hver filmvisning følger en debat med deltagelse af en ekspert, en filmfaglig person eller en anden ung, der i øjenhøjde kan dele ud af egne erfaringer relateret til filmens emne.

Formålet er at lære de unge om verdens problemstillinger, at præsentere dem for nye perspektiver og få de unge til at engagere sig i samfundsdebatten. På det nære plan har indsatsen vist sig at styrke de unges tolerance og forståelse for hinanden og dermed reducere mobning.

The Why Foundation udvider projektet ASK WHY? Docs fra 6 til 15 kommuner på tværs af alle landets 5 regioner.

FAKTA 

PROJEKT: Oplysningsprojekt for unge: ASK WHY? Docs
ORGANISATION: The Why Foundation
STED: København, Esbjerg, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Rønne, Kalundborg, Faxe, Rødby, Gentofte, Svendborg, Aarhus, Tønder og Sønderborg
PERIODE: 2021-2023
STØTTE: 1,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
SE MERE: The Why