Boss Ladies på FGU

Foto: Colourbox

Danmark mangler faglært arbejdskraft og kun få unge kvinder har erhvervsuddannelsen som førsteprioritet efter grundskolen. En landsdækkende indsats, Boss Ladies FGU, arbejder for at give mere prestige og anerkendelse til unge kvinder, der påbegynder en erhvervsuddannelse, blandt andet ved at fortælle om nogle af succeshistorierne om kvinder på FGU.

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 20 mio. kr. til indsatsen som Foreningen Divérs står bag.

Projektet henvender sig til unge kvinder på FGU-skoler i hele Danmark. I Boss Ladies får de et stærkt uddannelses- og arbejdsfællesskab, der udspringer af hvem de er og hvad de kan. Kvinderne får mulighed for at møde kvindelige faglærte fra alle brancher, der har succes med deres fag og brænder for at fortælle deres historie.

Første skridt i indsatsen er at sikre, at de unge kvinder ikke står alene i deres uddannelsesvalg og vise dem uddannelsesmuligheder, de ikke anede eksisterede.

Andet skridt er at styrke FGU-skolernes kønsbevidsthed og forbindelse til det lokale erhvervsliv, så unge kvinder kan få den læreplads eller det job, de drømmer om.

Og tredje skridt er at sikre, at både erhvervsskoler og arbejdspladser tager godt imod de unge, så kvinderne ikke falder fra, før de har fået fat.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter Boss Ladies FGU både fordi det hjælper udsatte unge, hvis de har noget meningsfuldt at stå op til, og fordi Danmarks har brug for flere faglærte.

FAKTA

PROJEKT: Boss Ladies FGU
ORGANISATION: Foreningen Divérs
PERIODE: 2023-2027
STØTTE: 20 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond