LongCOVIDKids

Forskningsprojekt skal give vigtige svar om COVID-19-senfølger hos børn og unge

Foto: Markus Spiske

I Danmark er over 60.000 børn og unge testet positive siden pandemiens start, og selvom langt de fleste har et mildt forløb, plages nogle af såkaldt lang-COVID i måneder efter sygdommen. Det kan komme til udtryk som mavesmerter, åndenød og træthed.

En bevilling på 4,5 mio. kr. fra A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond til almene Formaal skal nu hjælpe forskningsenheden IMPACT i Hjertecentret på Rigshospitalet med at kortlægge børnenes senfølger ved hjælp af netop indsamlede spørgeskemaer fra 78.000 danske børn og unge, der både har og ikke har haft COVID, samt registerdata fra over 300.000 børn og unge.

Forskerne vil blandt andet undersøge:

  • I hvor høj grad er danske børn ramt af symptomer og senfølger efter COVID-19 – og hvilke?
  • Hvilke følgesygdomme er der opdaget, og hvilken medicin har børnene eventuelt fået?
  • Hvor mange lægebesøg og hospitalsindlæggelser har børn og unge haft under og efter COVID-19-sygdom sammenlignet med andre børn og unge? Og hvilke forskelle kan der være, når det gælder trivsel og livskvalitet?
  • Symptomer og livskvalitet hos børn som er vaccineret sammenlignet med børn som ikke er vaccineret og med børn som har været smittet med COVID-19.

For A.P. Møller Fonden har det været afgørende at få belyst de langsigtede konsekvenser af COVID-19 hos børn, som har været ramt af infektionen, og eksempelvis få afklaret om ”uspecifikke” gener skal tilskrives sygdom eller vaccine, som for eksempel var tilfældet med HPV-vaccine.

FAKTA
PROJEKT: LongCOVIDKids
ORGANISATION: Rigshospitalet, IMPACT
PERIODE: 2021-2024
STØTTE: 4,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden