Rågelund Efterskole

Rågelund Efterskole. Illustration: Tegnestuen Mejeriet

Rågelund Efterskole på Fyn har modtaget en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 20 mio. kr. til at opføre to nye elevboliger. Bygningerne skal opføres i sammenhæng med to allerede eksisterende elevhuse, hvilket betyder, at alle elever fremover kan bo på en samlet campus på skolen i et miljø, der vil blive skolens hjerte.

Som det er nu, bor Rågelunds 96 elever fem forskellige steder på skolens område, hvoraf dele er utidssvarende samt mangler fælleslokaler.

For Den A.P. Møllerske Støttefond er det ambitionen at bidrage til bedre rammer på en efterskole, som løfter en særlig og specialiseret opgave med at undervise unge med skrive- og staveudfordringer – og dermed hjælpe dem videre i deres faglige og sociale udvikling.

Byggeriet forventes at begynde primo 2024 og planen er, at en indvielse vil ske i løbet af 2025.

FAKTA

PROJEKT: Forbedring af fysiske rammer på Rågelund Efterskole
ORGANISATION: Rågelund Efterskole
PERIODE: 2024-2025
STØTTE: 20 millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond