Vejledere spydspids for udvikling

Fem videnshuse og uddannede vejledere på alle skoler er motor i udviklingen af Sønderborgs folkeskoler

VidensBy Sønderborg uddanner vejledere, der kan tage inspiration og viden med hjem til deres skoler - her handler det om redesign af stole. Foto: House of Creativity

Kommunen har med støtte fra A.P. Møller Fonden fået uddannet vejledere på alle kommunens 17 skoler inden for fem forskellige fagfelter. Kommunen har i år fået bevilget penge til en opfølgende indsats med at uddanne læsevejledere og danskvejledere.

”Vejlederne på skolerne er frontløbere for en ny kultur, hvor det er legalt at tale om læring og udvikle undervisningen sammen. I bund og grund handler det om, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Det skal lærerne også – og det bliver de, når de reflekterer og skaber didaktisk og faglig udvikling sammen”, siger Maj Britt Andreasen, der er leder af VidensBy Sønderborg, som er en strategisk kommunal indsats, der skal sikre udvikling og læring hos alle børn og unge i Sønderborg.

Indsatsen er organiseret i fem forskellige videnshuse, som tilsammen dækker alle folkeskolens fag. Matematik hører f.eks. til i ’House of Science’. Foto: Lene Esthave / House of Science

Indsatsen er organiseret i fem forskellige videnshuse, som tilsammen dækker alle folkeskolens fag. Matematik hører f.eks. til i ’House of Science’ og engelsk i ’Global House’. Videnshusene er ikke fysiske huse, men netværk med en kommunal tovholder på hver, hvor vejlederne kan hente inspiration og viden, som de så kan formidle videre til lærerne på deres egen skole. 

Fra billedkunst til klasseledelse i musik
En af de vejledere, der er uddannet gennem projektet, er Anne Dorte Bentsen fra Broager Skole, som vejleder i fagene musik, billedkunst samt håndværk og design.

Vejledernes rolle er bl.a. at inspirere kolleger med gode læringsforløb. Her en workshop i at lave kortfilm. Foto: House of Creativity

”Den største ændring er, at alle lærere uanset fag nu har en vejleder at gå til, hvis de mangler ny viden, inspiration til et nyt forløb eller har didaktiske udfordringer, som de skal have sparring til”, forklarer hun. Som vejleder hjælper hun kolleger med alt fra komplekse sparringsforløb om klasseledelse, til hvordan man håndterer en elev i billedkunst, som ikke kan bruge en saks.

Senest har hun været inde hos en musiklærer i en 5. klasse og observere, fordi læreren havde problemer med to elever, der konsekvent forstyrrede, når klassen havde sammenspil. ”Når man observerer, er man opmærksom på nogle ting, som kan være svære for læreren selv at opdage, når han står i en klasse med 25 elever. Jeg kunne se, at den ene elev forstyrrede, fordi han fik en opgave i sammenspillet, som var for svær for ham. Og den anden forstyrrede, fordi han havde brug for at blive udfordret”, forklarer Anne Dorte Bentsen, der efterfølgende sparrede med musiklæreren, der kunne gå tilbage i klassen og lave nogle få ændringer, der hjalp. 

Farvel projekt, goddag struktur
Cirka halvdelen af hendes vejledertid går med sparring og observation, og den anden halvdel handler om at inspirere kollegerne med f.eks. forskellige eksemplariske læringsforløb. Dem får hun viden om via House of Creativity, som er det videnshus, hun er tilknyttet.

På netværksmøder deler vejlederne viden og gode ideer, som f.eks. hvordan man kan arbejde med et nyt materiale - beton - i billedkunst. Foto: House of Creativity

At organisere fagene i videnshuse er meget bevidst, pointerer Maj Britt Andreasen. ”Vi tror generelt på, at vi skal lære af hinanden, og det er også kernen i kommunens strategi. VidensBy Sønderborg og videnshusene er ikke et projekt. Det er en permanent organisation og struktur, som vi har politisk opbakning til, fordi politikerne også kan se, at det virker”, siger Maj Britt Andreasen.

En af hjørnestenene er vejledernetværk på tværs af skoler. ”Noget af det, der har størst effekt, er vores netværk på tværs af de 17 folkeskoler. Vejlederne er spydspidser inden for hver deres felt og kan trække på hinandens viden, erfaringer og gode idéer på tværs af skoler. Netværkene har vist sig at være en hurtig og effektiv måde at få spredt best practice på”, siger Maj Britt Andreasen. 

Melmængder eller didaktisk sparring
Anne Dorte Bentsen og hendes vejlederkolleger på de 16 andre skoler mødes i deres netværk fire gange om året. ”Det er fantastisk at få ny viden og sparre med vejlederkolleger fra de andre skoler. Det fandtes ikke før. Jeg ville aldrig tidligere have ringet til naboskolen ti kilometer væk og hørt, om der var en billedkunstlærer, der ville samarbejde. Sådan er det nu”, siger hun og tilføjer: ”Tit når man holder møder i folkeskolen, kan det blive meget lavpraktisk med ’hvor mange kilo mel skal vi bruge, når vi skal bage snobrød?’ I netværkene har vi tid og rum til at hæve os op på et højere didaktisk niveau og kigge på læring og undervisning”.

Redaktionen afsluttet september 2018

Kort om ’City of Educational Change and Learning Design’:

Sønderborg Kommune fik i 2014 bevilget 3,9 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til projektet ’City of Educational Change and Learning Design’ og har fået 250.000 kr. til en opfølgende indsats med uddannelse af dansk- og læsevejledere fra 2017-2019.

Tre resultater af projektet:

  • Alle 17 skoler i Sønderborg Kommune har uddannede vejledere i alle fag.
  • Der er skabt netværk på tværs for alle fag, hvor vejlederne fra skolerne mødes og udveksler viden, erfaringer og konkrete undervisningsforløb.
  • Der er etableret fem videnshuse, hvor vejlederne er organiseret og kan hente inspiration og sparring.

Kilde: VidensBy Sønderborg

Om VidensBy Sønderborg:

  • En strategi for arbejdet med udvikling og læring for alle børn og unge fra 0-18 år i Sønderborg.
  • Der er fem huse i VidensBy: House of Science, Global House, House of Health, House of Citizenship og House of Creativity.
  • Videnshusene har læringsaktiviteter for børn og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.