Vimby

Vimby øger aktivitet og omsætning i socialøkonomiske virksomheder

Foto: Foreningen Vimby

Bevillingsmodtager: Foreningen Vimby
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.802.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Landsbyfællesskabet Vimby lidt nord for Aarhus har i en årrække drevet socialøkonomiske virksomheder med fokus på genbrug, økologi og cirkulær økonomi. Udviklingshæmmede og andre med særlige behov bidrager til dagligdagen sammen med lokale frivillige. Ved at producere og sælge dagligvarer i lokalområdet får udsatte borgere mulighed for at sætte deres kompetencer i spil og bidrage til fællesskabet.

I projektperioden har Vimby øget produktionen og etableret nye arbejdspladser. To erhvervslejere er kommet til, og tre nye socialøkonomiske aktiviteter er sat i gang. Vimby tilbyder nu salg af æg fra egne høns, salg af is, reparationer på et Fikseværksted og mad og hygge ved faste fredagsarrangementer. Også de eksisterende virksomheder har øget aktivitet og omsætning, og samlet set er omsætningen steget med 178 %. Omsætningen på 2.342.000 kr. er dog 16,4 % mindre end målsat, hvilket vidner om en generel vanskelighed ved at få økonomisk volumen i socialøkonomiske arbejdspladser.

Ligeledes kan det være vanskeligt at skabe ordinære jobs, og Vimby er ingen undtagelse med 8 nye jobs til borgere med særlige behov mod et mål på 20. Til gengæld har fællesskabet stor succes med at finde frivillige. 58 nye frivillige med særlige behov, 16 % flere end målsat, er trådt til, og 435 øvrige frivillige lægger tid og kræfter i fællesskabet.

Vimbys overordnede succes tilskrives især et stærkt sammenhold og opbakning fra lokalsamfundet.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ