Sådan søges støtte fra A.P. Møller Fonden

Særligt fokus på almennyttige formål, samhørigheden mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, danskheden i det dansk-tyske grænseland, dansk søfart og industri samt videnskab, herunder særligt lægevidenskab.

A.P. Møller Fonden blev stiftet i 1953 af A.P. Møller. Fonden blev oprettet for at sikre driften af virksomheden A.P. Møller – Mærsk og for at støtte en række områder, som havde særlig betydning for skibsrederen. Disse områder er:  Almennyttige formål, danskheden i det dansk-tyske grænseland, samhørigheden mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, dansk søfart og industri samt videnskab, særligt lægevidenskab.

Før ansøgning
Fonden anbefaler alle ansøgere selv at vurdere, hvorvidt en ansøgning falder inden for A.P. Møller Fondens formål. Læs mere om A.P. Møller Fonden eller bliv inspireret af tidligere støttede projekter.

Send kun ansøgningen én gang. Såfremt Fonden vurderer, at den fremsendte ansøgning hører bedre til under en af de andre fonde eller programmer, vil ansøger få besked herom.

Som udgangspunkt kan Fonden først vurdere ansøgningen, når denne er modtaget. Derfor er det heller ikke muligt for Fonden at vejlede om andet end praktiske forhold før ansøgningen er sendt.

Vær opmærksom på, at Fonden ikke støtter:

  • Enkeltpersoner, herunder enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.
  • Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere.

Indsend ansøgning
Ansøgninger sendes via de digitale ansøgningsskemaer, som ligger på Fondens ansøgningsportal. Vælg ansøgningsskemaet til A.P. Møller Fonden. For at kunne få adgang til ansøgningsskemaet skal ansøger oprette en ansøgerprofil. Når ansøgerprofilen er oprettet i ansøgningsportalen, er det muligt at tilføje nye kontaktpersoner under ”Min profil”. Derefter vil den tilføjede bruger modtage en invitation til at oprette en profil, som knytter sig til sagen. Fonden foretrækker, at ansøgningen så vidt muligt er påført CVR-nummer ved indsendelse.

Ansøgninger behandles løbende.

Læs desuden Hvad bør ansøgningen indeholde.

Hvis en ansøgning imødekommes

Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes får besked herom med post og via Fondens ansøgningsportal. For større ansøgninger får bevillingsmodtageren en række vilkår, som skal sendes retur til Fonden med underskrift via ansøgningsportalens dialogfunktion. Bevillingsmodtager forpligter sig alt efter ansøgningens størrelse til en række bevillingsvilkår, herunder kommunikation, afrapportering, revision og dokumentation. Vejledning omkring revision og dokumentation findes på siden Særligt for bevillingsmodtagere.

Hvis en ansøgning får afslag

Ansøgere, hvis ansøgning får afslag får besked herom via Fondens ansøgningsportal.

Vurdering af ansøgninger

Hver enkelt ansøgning gennemgås, samtidig med at Fonden stiler efter at gennemføre en hurtig og effektiv sagsbehandling. Fonden arbejder med løbende ansøgningsbehandling og har derfor ikke faste frister for indsendelse af ansøgning. Alle ansøgninger besvares, men svartiden varierer og afhænger blandt andet af ansøgningens karakter og mængden af indkomne ansøgninger.

Beslutninger om bevilling træffes af A.P. Møller Fondens bestyrelse, eventuelt efter indhentning af faglig vurdering.

Kommunikation via ansøgerprofil
Når ansøgningen er indsendt, er det muligt at sende og modtage beskeder via ansøgerprofilen. Fonden foretrækker, at kommunikation så vidt muligt foregår via ansøgerprofilen i Fondens ansøgningsportal.

ANSØGNINGSPORTAL

ANSØG A.P. MØLLER FONDEN

Bemærk, at Fonden ikke yder støtte til enkeltpersoner.

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil eller indsendelse af ansøgning, kontakt venligst Fonden på  kontakt@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen kan rettes til  support@grant.nu

Spørgsmål og svar vedr. ansøgningsportalen