Sådan søges støtte fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme

Fokus på bl.a. videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder udgifter til forsøgsmaterialer, laborantaflønning og anskaffelse af apparatur.

Fonden til Lægevidenskabens Fremme blev stiftet af A.P. Møller i 1956. Fonden modtager sine uddelingsmidler fra A.P. Møller Fonden. A.P. Møller Fonden støtter også videnskab.

Ansøgningsperiode
Der kan ansøges til Fonden til Lægevidenskabens Fremme én gang om året. Ansøgningsperioden i 2022 var 1. september med ansøgningsfrist 13. oktober 2022. Uden for ansøgningsperioden er det ikke muligt at sende ansøgninger.

I 2021 modtog Fonden 275 ansøgninger. Heraf blev 126 ansøgninger imødekommet med i alt 8,9 mio. kroner.

Vejledning til ansøgning
Fondens midler skal anvendes efter følgende retningslinjer:

  1. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder driftsudgifter (forsøgsmaterialer), laborantaflønning, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig arbejdskraft. Der ydes normalt kun begrænset støtte til forskningsårsprojekter. Det er en forudsætning for enhver bevilling, at ansøgeren er fuldt lønfinansieret i perioden.
  2. Den typiske legatportion er på 30.000-100.000 kr. Der tildeles kun midler, hvis der er sikkerhed for, at tilskud fra det offentlige ikke beskæres. Der ydes ikke bevilling til ph.d.-studieafgifter, overhead eller andre administrationsomkostninger.
  3. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på korterevarende ophold ved udenlandske universiteter eller institutioner (der skal vedlægges accept fra værtsinstitutionen) inden for områder, der må skønnes at være af betydning for dansk lægevidenskab eller det danske samfund. Bevilling kan ikke gives med henblik på deltagelse i kongresser eller til ledsageres deltagelse i rejseophold. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

Der ydes ikke bevilling til oversættelse og publicering.
Der kan kun søges til ét formål på hver ansøgning.

Hvad bør ansøgningen indeholde?
Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Detaljeret redegørelse for arbejdets planlæggelse
  • Budget for beløbets anvendelse
  • Oplysning om ansøgerens stilling
  • Uddannelse og tidligere videnskabelige produktion
  • Hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde

Læs desuden de oftest stillede spørgsmål til Fonden til Lægevidenskabens Fremme her.

ANSØGNINGSPORTAL

Ansøgningsperioden i 2022 var 1. september – 13. oktober. Det er ikke muligt at sende ansøgninger uden for ansøgningsperioden.

Svar vedr. indsendte ansøgninger samt anmodning om udbetaling af eventuelle bevillinger mv. foregår i ansøgningsportalen.

TILGÅ ANSØGNINGSPORTAL

Kontakt

Spørgsmål vedrørende ansøgninger kan stilles til A.P. Møller Fondens sekretariat.

Malene Rude Petersen, sekretær
laegefonden@apmollerfonde.dk

Thomas Wohlert, sekretariatschef
thomas.wohlert@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil, kontakt venligst Fondens systemadministrator på kontakt@apmollerfonde.dk.