Få svar på de oftest stillede spørgsmål til Fonden til Lægevidenskabens Fremme.

Er der tale om et personligt legat?
Nej. Bevillingen gives til den institution, ansøger er beskæftiget ved, men er naturligvis øremærket ansøgers forskningsprojekt. Af samme grund anvendes institutionens CVR-nummer, og ikke ansøgers CPR-nummer til ansøgningen.

Hvor meget skal min ansøgning fylde?
Vi foretrækker korte og præcise ansøgninger på højst 5 sider.

Kan jeg skrive min ansøgning på engelsk?
Vi foretrækker dansk, men accepterer også en ansøgning skrevet på engelsk så længe de øvrige kriterier er overholdt.

Må bevillingen overføres til en anden institution, hvis ansøger flytter dertil?
Det afhænger af, om den institution, som har modtaget bevillingen, er enig deri. Typisk kræver dette en formel erklæring.

Kan projektperioden forlænges?
Det afhænger af de konkrete forhold. Det kræver særskilt godkendelse at få forlænget projektperioden.

Må bevillingen anvendes til andet end det ansøgte?
Nej. Hvis et projekt helt eller delvist ikke kan gennemføres som planlagt, kræver det normalt tilbagebetaling af bevillingen. Kontakt sekretariatet, hvis denne situation opstår. Find kontaktoplysninger til sekretariat her.

Er der særlige krav til afrapportering, regnskabsaflæggelse eller lignende?
Nej. Send dog gerne en kortfattet redegørelse for projektets forløb med opnåede positive eller eventuelle negative resultater, samt et sammenfattende projektregnskab i hovedtal, når projektet er afsluttet.

Kan der ansøges løbende?
Nej. Der kan ansøges til Fonden til Lægevidenskabens Fremme én gang om året. Der åbnes for ansøgninger primo september med ansøgningsfrist cirka medio oktober.

Hvornår kan ansøger forvente svar på ansøgningen?
Normalt ultimo januar. Alle ansøgere får besked.

Kan der søges om støtte til egen løn?
Nej. En bevilling forudsætter, at ansøgeren er fuldt lønfinansieret i perioden.

Er det muligt at søge om støtte til et projekt, som udgør et selvstændigt delelement af et langt mere omfattende forskningsprojekt?
Ja.

Hvordan behandler I personoplysninger?
Læs om Fondens persondatapolitik her.