DLF Kompetenceudviklingsprojekt

Danmarks Lærerforening: sprog, idræt, matematik samt håndværk og design

Bevillingsmodtager: Danmarks Lærerforening
Periode: 2014 – 2016
Beløb: 4.983.200 kr.
Kategori: Fagdidaktisk
Evaluering:
Rambøll, 2016

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med den tidligere Professionshøjskole UCC (nu Københavns Professionshøjskole (KP)) gennemført et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at inspirere og opkvalificere i alt 1.322 lærere inden for sprogfagene, idræt, matematik samt håndværk og design.

Evalueringen viser, at de deltagende lærere har fået mere viden og inspiration, som de kan anvende i deres praksis, og at der bl.a. er sket praksisændringer ift. styrket inddragelse af eleverne samt større grad af praksisnær undervisning. Dog er det i mindre grad lykkedes at sprede denne viden til lærere i hele landet gennem netværksdannelse og reviews, hvilket var en del af det overordnede projekt.

Se hele evalueringen