Om Folkeskoledonationen

I 2013 donerede A.P. Møller Fonden en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at styrke undervisningen, og dermed elevernes læring, trivsel og dannelse. 

Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller. Folkeskoledonationens midler er øremærket efter- og videreuddannelsesindsatser lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen. 

Sidste ansøgningsfrist til Folkeskoledonationen var den 24. august 2022.

Fonden prioriterer indsatser, der sigter på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen. Herunder indsatser, som vurderes at have den størst mulige effekt på elevernes læring og trivsel.

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla begrunder her Fondens beslutning om en milliarddonation til den danske folkeskole i oktober 2013:

Børn og unge er Danmarks fremtid,
formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

De støttede indsatser fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder, såsom opkvalificering i fagene, almen professionsudvikling, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt initiativer med fokus på at styrke det gode læringsmiljø i folkeskolen. Det kendetegner endvidere indsatserne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.

Artikler 
Læs artikler om Folkeskoledonationen og udvalgte projekter, som har modtaget støtte fra Fonden.