Om Folkeskoledonationen

I 2013 donerede A.P. Møller Fonden en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Med donationen ønskede Fonden at bidrage til at styrke undervisningen, og dermed elevernes læring, trivsel og dannelse.

Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller. Folkeskoledonationens midler var øremærket efter- og videreuddannelsesindsatser lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen.

Fonden har prioriteret indsatser, der sigter på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen. Herunder indsatser, som blev vurderet at have den størst mulige effekt på elevernes læring og trivsel.

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla begrunder her Fondens beslutning om en milliarddonation til den danske folkeskole i oktober 2013:

Børn og unge er Danmarks fremtid,
formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

De støttede indsatser fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder, såsom opkvalificering i fagene, almen professionsudvikling, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt initiativer med fokus på at styrke det gode læringsmiljø i folkeskolen. Det kendetegner endvidere indsatserne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.