Om Folkeskoledonationen

I 2013 donerede A.P. Møller Fonden en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Ved udgangen af 2022 var donationen fuldt udmøntet.

Med donationen ønskede Fonden at bidrage til at styrke undervisningen, og dermed elevernes læring, trivsel og dannelse. Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller. Folkeskoledonationens midler var øremærket efter- og videreuddannelsesindsatser lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen.

Fonden har prioriteret indsatser, der sigter på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen. Herunder indsatser, som blev vurderet at have den størst mulige effekt på elevernes læring og trivsel.

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla begrunder her Fondens beslutning om en milliarddonation til den danske folkeskole i oktober 2013:

 

Børn og unge er Danmarks fremtid,

formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

De støttede indsatser fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder, såsom opkvalificering i fagene, almen professionsudvikling, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt initiativer med fokus på at styrke det gode læringsmiljø i folkeskolen. Det kendetegner endvidere indsatserne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.