Om Folkeskoledonationen

I 2013 donerede A.P. Møller Fonden en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole.

Med donationen ønskede Fonden at bidrage til at styrke undervisningen, og dermed elevernes læring, trivsel og dannelse. Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller. Folkeskoledonationens midler var øremærket efter- og videreuddannelsesindsatser lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen.

Fonden har prioriteret indsatser, der sigter på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen. Herunder indsatser, som blev vurderet at have den størst mulige effekt på elevernes læring og trivsel.

Der er blevet uddelt støtte til i alt 222 projekter med fokus på efter- og videreuddannelse for lærere, skoleledere og pædagoger. Der er ydet støtte til mere end 75.000 forløb for lærere, 17.500 forløb for pædagoger og 1.500 forløb for skoleledere.

De sidste folkeskoleprojekter afsluttes ved udgangen af 2026.

Donationen er kommet folkeskoler til gavn i hele Danmark.

Læs publikation om Folkeskoledonationen

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla begrunder her Fondens beslutning om en milliarddonation til den danske folkeskole i oktober 2013:

“En endnu bedre folkeskole ligger Fonden meget på sinde. En vellykket skolegang, hvor børnene lærer mest muligt, er helt central både for det enkelte barn og for Danmark som helhed. Børn og unge er Danmarks fremtid.”

Ved donationens afslutning, udtaler formanden ”Det er vores forhåbning, at donationen har gjort nytte bredt i Danmark til gavn for folkeskolens lærere, ledere, pædagoger og ikke mindst dens elever.”

De støttede indsatser fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder, såsom opkvalificering i fagene, almen professionsudvikling, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt initiativer med fokus på at styrke det gode læringsmiljø i folkeskolen. Det kendetegner endvidere indsatserne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.