Kompetenceløft af Helsingør Kommunes skolesystem

Læs hele evalueringen af Helsingør Kommunes projekt.

Bevillingsmodtager: Helsingør Kommune
Periode: 2014 – 2020
Beløb: 11.800.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling
Evaluering:
VIVE, 2020

Helsingør Kommune har gennemført initiativet ”Kompetenceløft af Helsingør Kommunes skolesystem”. Initiativet har både omfattet efteruddannelse mhp. at opnå undervisningskompetence samt uddannelse mhp. brug af innovationsmetoden ’Design to Improve Life-Kompasset’. Målet har blandt andet været at udvikle elevernes innovative og faglige kompetencer samt øge deres trivsel.  Initiativet startede i 2015 og er gennemført i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol (nu KP) samt INDEX: Design to Improve Life.

Læs hele evalueringen

Foto: Dennis Lehmann/Helsingør Kommune, innovativskole.dk