Kompetenceløft i undervisningsfag

Midtvejsevaluering af Region Nordjyllands projekt ‘Kompetenceløft i undervisningsfag’.

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Thisted Kommune sammen med otte andre kommuner i Region Nordjylland
Periode: 2016 – 2022
Beløb: 31.240.000 kr.
Kategori: Fagdidaktisk
Evaluering:
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2018

”Kompetenceløft i undervisningsfag” er et tværkommunalt projekt for ni kommuner i Region Nordjylland. I perioden 2016-20 arbejder kommunerne med at sikre kravet om, at 95 % af undervisningen i folkeskolen dækkes af lærere med undervisningskompetence. I projektet efteruddannes udvalgte lærere i undervisningsfag gennem særligt tilrettelagte forløb på University College Nordjylland (UCN), og undervejs i forløbet skal der etableres et tæt samspil mellem undervisningen på fagmodulerne, lærernes egen undervisningspraksis og deres samarbejde i fagteams.

Midtvejsevalueringen peger på en række forhold, som med fordel kan styrkes i projektet fremadrettet.  Evalueringen fremhæver betydningen af, at forvaltningerne og skoleledelserne formulerer tydelige strategier for lærernes arbejde med at omsætte den nye viden til praksis, og for hvordan den bringes ind i teamsamarbejdet. Herudover fremhæves, at der bør sættes fokus på at skabe en endnu tættere kobling mellem uddannelsesforløbene og lærernes praksis.

Se hele midtvejsevalueringen