Krop og kompetencer 2.0

Kompetenceudviklingsprojekt iværksat af DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA UC.

Bevillingsmodtager: Danmarks Idrætsforbund
Periode: 2016 – 2018
Beløb: 4.935.000 kr.
Kategori: Fagdidaktisk
Evaluering:
Rambøll, 2018

Krop og Kompetencer er et kompetenceudviklingsprojekt iværksat af DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA UC. Formålet er at klæde lærere og pædagoger på til at kunne inddrage mere og bedre bevægelse i skoledagen.

Evalueringen viser, at projektet har bidraget til en øget bevidsthed om og forståelse af bevægelse i undervisningen, men at det endnu kun i mindre grad har betydning for den pædagogiske praksis. Evalueringen peger på den ledelsesmæssige rammesætning og understøttelse som væsentlige i forhold til at sikre, at den nye viden omsættes til varige praksisændringer.

Se hele evalueringen