Læring, der ses

‘Læring, der ses’ i København og på Frederiksberg.

Bevillingsmodtager: København og Frederiksberg Kommune
Periode: 2014 – 2018
Beløb: 22.800.000 kr.
Kategori: Almendidaktisk
Evaluering:
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018

Frederiksberg og Københavns Kommuner har siden 2015 været i gang med skoleudviklingsprojektet ”Læring, der ses” på mellemtrinnet på alle skoler i kommunerne. I projektet uddannes tre didaktiske vejvisere på hver skole, som gennem bl.a. aktionslæring skal understøtte skolernes arbejde med målstyring, differentiering, inklusion, feedback, evaluering og progressionsvurdering.

Overordnet set peger evalueringen på, at medarbejdere og didaktiske vejvisere vurderer, at de har ændret praksis, siden arbejdet med “Læring, der ses” blev sat i gang. Evalueringen peger også på, at der er en positiv sammenhæng mellem medarbejdernes vurdering af praksisændringen, og hvorvidt “Læring, der ses” har været prioriteret i skolens arbejde.

Se hele evalueringen