Netværk for mellemledere

Evaluering af ‘Ord til handling. Netværk – en af vejene til praksisnær kompetenceudvikling’

Bevillingsmodtager: Skolelederforeningen
Periode: 2021-2022
Beløb: 1.600.000 kr.
Kategori: Skoleledelse
Evaluator: Brøndum & Fliess, 2022

Det overordnede mål med initiativet er at give mellemledere mulighed for i fællesskab, at dele viden, erfaringer og praksis med kollegaer for derigennem at styrke deres reflekterede tilgang til og ageren i egen praksis.  I projektet deltog 54 mellemledere fra Fyn (med undtagelse af Odense Kommune). I perioden 2022-24 gennemføres et tilsvarende projekt med i alt 120 mellemledere fordelt på 12 kommuner i Midtjylland og på Vestsjælland.

Projektet er bygget op omkring fællessamlinger og netværksmøder for mellemledere. Evalueringen af projektet på Fyn viser, at deltagerne hen over et år har mødtes til fire fællessamlinger samt deltaget i tre til fire netværksmøder.

I forhold til fællessamlingerne fremhæver deltagerne i det afsluttende survey blandt andet, at de har været inspirerende og berigende, og at de har fået ny viden, som kan bruges i deres hverdag som ledere. Det drejer sig om specifikke redskaber og værktøjer – fx refleksionsværktøjer og -teknikker, sparringsmetoder mv.

I forhold til netværksmøderne fremhæver deltagerne, at det har været væsentligt, at netværksmøderne er blevet faciliteret. De oplever, at der har været gode drøftelser af dilemmaer og refleksionerne på og efter møderne, og at der er etableret fortrolige og tillidsfulde netværk

Se hele evalueringen