Professionelle læringsfællesskaber

Erfaringsindsamling fra 41 kommuner

I et nyt hæfte, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet for A.P. Møller Fonden, kan man finde en række konkrete råd og eksempler på, hvad skoler kan gøre for at få det fulde udbytte af, at lærere og pædagoger arbejder som professionelle læringsfællesskaber.

Hæftet bygger på en analyse af erfaringerne fra skoler og forvaltninger fra 41 kommuner, som alle har arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber, kombineret med viden fra forskningen i professionelle læringsfællesskaber.

Se hæftet “Professionelle læringsfællesskaber” (2018)